Amsterdam UMC begint met vaccineren van hoog-risicopatiënten

Eind deze week nodigt Amsterdam UMC de eerste groep ‘hoog-risicopatiënten ’uit om hun vaccinatie tegen het coronavirus (covid-19) te komen halen. Het gaat om mensen die onder behandeling zijn bij Amsterdam UMC en volgens de Gezondheidsraad met voorrang een vaccinatie moeten krijgen.

Voor patiënten met bepaalde aandoeningen kan het extra gevaarlijk zijn om corona op te lopen. De coronavaccinatie is voor hen dus extra belangrijk. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd wie er in die groep ‘hoog-risicopatiënten’ vallen. Zij krijgen binnenkort een oproep voor vaccinatie in het ziekenhuis waar ze onder behandeling zijn.

Amsterdam UMC krijgt de eerste partij vaccins voor hoog-risicopatiënten vanaf 23 maart aangeleverd. Omdat het ziekenhuis duizenden patiënten gaat vaccineren, die elk twee vaccinaties krijgen, zal het vaccineren meerdere weken duren.

Zelf geen contact opnemen

Mensen hoeven zelf geen contact op te nemen om een afspraak voor vaccinatie te maken. Zij ontvangen vanzelf een bericht. Amsterdam UMC stuurt vanaf eind deze week uitnodigingen naar de eerste groepen hoog-risicopatiënten. Patiënten die zich aangemeld hebben voor Mijn Dossier, krijgen de uitnodiging via Mijn Dossier. Andere patiënten krijgen een uitnodiging via de post met de datum en het tijdstip waarop ze verwacht worden.

In de vaccinatie-uitnodiging van Amsterdam UMC staan contactgegevens. Belt u gerust als u vragen heeft over uw afspraak of vaccinatie.

Moderna-vaccin

Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten dat hoog-risicopatiënten het vaccin Moderna krijgen. Dit vaccin voldoet aan alle veiligheidseisen. In dit filmpje vertelt prof. Marjolein van Egmond meer over de werking en veiligheid van coronavaccins. Marjolein van Egmond is aan Amsterdam UMC verbonden als hoogleraar Immunologie.

Andere risicopatiënten

Het ministerie van Volksgezondheid onderscheidt naast hoog-risicopatiënten ook nog andere risicopatiënten. Omdat er nog niet genoeg vaccins zijn voor iedereen, worden zij op een later moment gevaccineerd. Of dat gebeurt bij de GGD, bij de huisarts of in het ziekenhuis is op dit moment nog niet bekend. Op de website www.coronavaccinatie.nl leest u meer over de volgorde van de vaccinaties.

Meer informatie