Amsterdam UMC deelt mee in projecten Zwaartekracht

NWO heeft zes Zwaartekracht projecten 2018-2019 bekendgemaakt. Door een krachtige financiële impuls over meerdere jaren stimuleert de overheid onderzoek van groepen topwetenschappers in Nederland om tot de wereldtop te behoren. De onderzoekers moeten in hun vakgebied vernieuwend en invloedrijk onderzoek verrichten.

Prof. Joline Beulens, hoogleraar epidemiologie van leefstijl en cardiometabole ziekten, is verbonden aan het project Exposome-NL waarin de Universiteit Utrecht penvoerder is. Waar je woont en werkt, wat je eet en drinkt, hoe vaak je beweegt en andere keuzes die je in dagelijkse leven maakt zijn van invloed op je gezondheid. Of je bepaalde
chronische ziektes krijgt of niet, is zelfs voor zeventig procent afhankelijk
van deze factoren. De combinatie van alle factoren noemen we het exposoom. Het onderzoek van Amsterdam UMC zal zich binnen Exposome-NL met
name richten op de wisselwerking tussen verschillende omgevingskenmerken en de
impact op leefstijl en het optreden van diabetes en hart- en vaatziekten.
Joline Beulens: “We zullen hierbij gebruikmaken van grote bestaande bevolkingsstudies
die verrijkt zijn met omgevingsdata. Dit gaat bijvoorbeeld over de
beweegvriendelijkheid van buurten en de beschikbaarheid van ongezond voedsel.
De gevoeligheid voor die blootstellingen is voor iedereen uniek.”

Dr. Sophie van der Sluis, klinische genetica, doet mee
aan Brainscapes, waarin de VU, Danielle Posthuma penvoerder is. In Brainscapes
werken genetici en neurowetenschappers nauw samen om de moleculaire en
cellulaire basis van complexe brein ziektes te ontrafelen. Sophie van der Sluis
zal zich met 2 PhD studenten en een post doc ondermeer buigen over de meest
optimale statistische technieken voor de geplande experimenten. 

Bekijk alle zes de Zwaartekracht projecten.