Amsterdam UMC doorstaat opnieuw internationale toets patiëntveiligheid

Als eerste Nederlandse ziekenhuis behaalde Amsterdam UMC, locatie AMC, voor de derde keer op rij, de accreditatie van de Joint Commission International (JCI). De zwaarste internationale toets op kwaliteit en patiëntveiligheid werd met glans doorstaan.

Tijdens de vijf dagen durende inspectie beoordeelde het JCI-team het ziekenhuis op zo’n 1400 aspecten. Tot de onderwerpen waarop het AMC goed tot zeer goed scoorde horen zorg voor en betrokkenheid bij patiënten en hun familieleden. Uit de inspectie kwam naar voren dat locatie AMC het uitstekend doet op het gebied van patiëntenzorg. Het tijdig herkennen van en zorgen voor hoog risico patiënten bijvoorbeeld, de behandeling van pijn en de behandeling van patiënten in de laatste levensfase. “De missie van een ziekenhuis is om goede zorg te verlenen aan de patiënten. Op dat punt hebben jullie foutloos gepresteerd. Dat zien we niet vaak”, aldus de internationale toetsingscommissie van de Joint Commission International.

Aandachtspunten zijn er ook. Tijdens de documenten-review bleken sommige afkortingen meerdere betekenissen te kunnen hebben. Zo kan AF staan voor ademfrequentie maar ook voor atriumfibrilleren. Dat kan tot miscommunicatie leiden. Daarnaast kan de overdracht naar een opvolgend zorgverlener exacter: in de verwijzingen moeten de namen van de opvolgende zorgverleners worden aangegeven.

Medewerkers kregen van de Raad van Bestuur een bedankje voor hun inzet. Medewerkers kregen van de Raad van Bestuur een bedankje voor hun inzet.

Sinds het behalen van de vorige accreditatie, in 2016, heeft het ziekenhuis drie jaar lang hard gewerkt om alle processen die met zorgkwaliteit en patiëntveiligheid te maken hebben, te verbeteren. “We hebben er met z’n allen keihard aan gewerkt”, laat het ziekenhuisbestuur weten. “Op het gebied van kwaliteit en veiligheid is de locatie AMC structureel verbeterd. Een prachtige uitkomst. In oktober gaan we voor eenzelfde score op locatie VUmc.”