Amsterdam UMC zoekt twee leden voor raden van toezicht

Omdat er begin 2020 kort na elkaar twee leden vertrekken, zoekt Amsterdam UMC twee nieuwe leden voor de raden van toezicht.

Sinds de bestuurlijke fusie van AMC en VUmc bestaan de raden van toezicht van beide instellingen – samen Amsterdam UMC – uit dezelfde personen. Dat zijn voorzitter Wim Kuijken, Steven Lamberts, Willem Geerlings, Pauline Meurs, Anita Nijboer, Piero Overmars en Jacqueline Rijsdijk. Begin volgend jaar zullen twee van hen vertrekken: Jacqueline Rijsdijk gaat per 1 januari 2020 weg, en Pauline Meurs per 1 mei 2020. Daarom is de organisatie op zoek naar twee goede vervangers.

Voor de invulling van de vacatures is een profielschets gemaakt, waaraan ook de advies- en medezeggenschapsorganen hebben bijgedragen.

Contact

Belangstelling? Voor vragen kun je contact opnemen met de secretaris van de raden van toezicht, Marian Mens (m.a.mens@amc.nl) of met Pieter Cortenbach van bureau Vanderkruijs, dat Amsterdam UMC in de procedure ondersteunt. Pieter Cortenbach is bereikbaar op 020 726 7272.