Anna Reynvaanprijzen uitgereikt

In de Stadsschouwburg zijn op 16 mei de jaarlijkse Anna Reynvaanprijzen uitgereikt aan twee verpleegkundigen en een HBO-V-student. Het gaat om de Wetenschapsprijs, de Praktijkprijs en de Studentenprijs. De uitreiking gaat altijd vooraf aan de Anna Reynvaanlezing, waar een toonaangevende spreker op het terrein van verpleegkundige zorg en organisatie vertelt over nieuwe ontwikkelingen in de patiëntenzorg.

Ieder jaar stellen Amsterdam UMC en V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) drie Anna Reynvaanprijzen beschikbaar. De winnaars van de praktijk- en de wetenschapsprijs ontvangen een geldprijs van 5000 euro en een kunstwerk. De winnaar van de Anna Reynvaan Studentenprijs kreeg een studiereis aangeboden voor twee personen naar Florence.

Wetenschapsprijs: Dimitri Beeckman

De Anna Reynvaan Wetenschapsprijs gaat naar de beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige uit 2018. Elk jaar stijgt het aantal inzendingen hiervoor; dit jaar dongen er maar liefst 31 verpleegkundigen mee. Die stijging bevestigt dat de omvang van het verpleegkundig onderzoek nog altijd toeneemt. En dat geldt ook voor de methodologische kwaliteit, zo laten de inzendingen zien. Elk van de drie genomineerde studies had een belangrijke en duidelijke boodschap en is gepubliceerd in een vooraanstaand wetenschappelijk tijdschrift.

Uit de genomineerden voor de Wetenschapsprijs koos de jury voor Dimitri Beeckman (‘Towards an international language for incontinence-associated dermatitis’). Doorslaggevend daarin was de gewaagdheid van de studie en het internationale karakter ervan. Beeckman schreef in the British Journal of Dermatology over het ontwikkelen van een instrument voor identificatie en classificatie van incontinentie-gerelateerde dermatitis (huidontsteking). Het onderzoek draait om ontwerp en evaluatie van het beoordelingsinstrument GLOBIAD (Ghent Global IAD Categorization Tool) door een internationale groep zorgprofessionals. Daarin zijn meer dan 800 respondenten betrokken en 30 verschillende landen.

Praktijkprijs: Carla van Kesteren

De Anna Reynvaan Praktijkprijs is bestemd voor het beste verpleegkundige initiatief om de patiëntenzorg te verbeteren. Bij opvallend veel inzendingen ging het om kruisbestuivingen met andere vakgebieden, variërend van techniek tot muziek. Ook samenwerking met patiënten, familieleden en mantelzorgers kwam veel aan de orde. De drie genomineerde inzendingen waren stuk voor stuk initiatieven die je prima kunt inzetten in de zorgpraktijk.

De jury koos unaniem voor de inzending van Carla van Kesteren van het OLVG over verpleegkundig leiderschap. Een citaat uit het juryrapport: “Een uiterst actueel thema, dat zij praktisch en doelgericht heeft opgepakt met een – helaas herkenbare – casuïstiek: de verpleegkundige observeert iets, maar de arts ziet dat anders. Je vindt, je voelt , je weet… maar de dokter doet er niets mee. Van Kesterens inzending leest als een persoonlijke reis in het ontwikkelen van verpleegkundig leiderschap. Een prachtig voorbeeld van een verpleegkundige die tegen een praktisch probleem oploopt en een oplossing vindt in actuele verplegingswetenschappelijke kennis.”

Studentenprijs: Marijn Keuken

De Anna Reynvaan Studentenprijs wordt uitgereikt voor het beste artikel van een of twee HBO-V-studenten over het thema van de Anna Reynvaanlezing 2019: deelname van patiënt en familie aan de zorg. Naar de Studentenprijs dongen zeventien hogescholen mee. Elke school mocht drie artikelen van HBO-V-studenten insturen over het thema patiënt- en familieparticipatie. De jury keek naar relevantie (thema), kwaliteit (opbouw en argumentatie) en creativiteit (een verrassende invalshoek). De keuze was deze keer een harde dobber; de genomineerde inzendingen voldeden elk ruimschoots aan de criteria en de kwaliteit was ongekend hoog.

Marijn Keuken (Hogeschool van Amsterdam) won met haar artikel ‘Van in je uppie eten knapt de patiënt niet op’. Zij stelt daarin dat het de taak van de verpleegkundige is om familie/mantelzorgers te betrekken bij de zorg. Het welzijn van de patiënt is daarbij gebaat. “Op heldere en boeiende wijze beschrijft ze hoe dit in de dagelijkse praktijk goed te verwezenlijken is. Daarbij brengt ze actuele wetenschappelijke bewijsvoering in stelling. Sleutels daarin zijn respect, communicatie, participatie en samenwerking”, aldus het juryrapport. Keuken adviseert om in de scholing van verpleegkundigen meer aandacht te besteden aan het aanleren van vaardigheden die familieparticipatie bevorderen.