Begeleiding van patiënten beperkt mogelijk

Om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt in het ziekenhuis, vragen we patiënten om zoveel mogelijk alleen te komen. Zo kunnen we voldoende afstand tot elkaar houden en voorkomen we verspreiding van het coronavirus.

Wanneer mag een begeleider mee?

Als u echt niet alleen naar een afspraak kunt komen, kunt u maximaal één begeleider meenemen. Bij minderjarige patiënten mag altijd één ouder mee. Ook mensen in een rolstoel mogen 1 begeleider meenemen. Het beperken van het aantal begeleiders zorgt ervoor dat we zoveel mogelijk patiënten kunnen ontvangen.

Let op: vanaf 9 november zijn begeleiders en mantelzorgers helaas niet toegestaan op behandelcentrum Oncologie/Hematologie (Q2) op locatie AMC. Zo voorkomen wij dat het te druk wordt.

Tips voor uw bezoek

We begrijpen dat het lastig kan zijn om zonder begeleider naar uw afspraak te komen. Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op uw afspraak, geven we u een paar tips:

  • Schrijf thuis alvast op wat u wilt vertellen of vragen aan uw arts. Misschien kan een partner, familielid of vriend met u meedenken. Neem uw aantekeningen mee naar uw afspraak.

  • Vraag tijdens uw bezoek of u het gesprek mag opnemen. Hiervoor kunt u uw mobiele telefoon gebruiken.

  • U kunt ook iemand tijdens het gesprek inbellen om te laten meeluisteren.

  • Zijn er medische termen die u niet kent, of is iets niet duidelijk? Vraag om uitleg.

  • Heeft u geen telefoon mee? Vraag aan het einde van het gesprek of de arts de belangrijkste punten wil herhalen en schrijf deze samen op.