Belangrijke informatie voor bezoekers van patiënten (update 23 maart)

Aangescherpte regels voor het betreden van Amsterdam UMC voor bezoekers van patiënten in verband met het coronavirus.

Beste bezoeker,

Vanwege het coronavirus (COVID-19) hebben we in Amsterdam UMC een aantal maatregelen genomen om de kans op besmetting voor onze patiënten en medewerkers zo klein mogelijk te houden. Een van die maatregelen gaat over patiëntbezoek: 

Alleen bezoekers zonder koorts en zonder klachten aan de luchtwegen (hoesten, verkouden) zijn welkom bij opgenomen patiënten.

Daarnaast geldt dat het bezoek aan patiënten is beperkt.

Volwassenen

Op de IC-volwassenen en de overige verpleegafdelingen is één bezoeker per patiënt per dag welkom voor maximaal 30 minuten.  

Corona-positieve patiënten en patiënten die vermoedelijk besmet zijn met het coronavirus mogen geen bezoek ontvangen.

1 begeleider per patiënt
Voor de spoedeisende hulp, dagbehandeling, de polikliniek, de huisartsenpost en onderzoeksafdelingen geldt dat er slechts 1 begeleider met de patiënt mee mag, maar alleen als dit strikt noodzakelijk is.

Kinderen

Voor bezoek aan zieke kinderen (t/m 18 jaar) geldt, dat beide ouders/verzorgers mogen komen. Broertjes en zusjes mogen helaas niet mee.

Als het zieke kind besmet is met het coronavirus, dan mag er slechts 1 bezoeker mee.

We hopen op uw medewerking en begrip voor deze ingrijpende maatregelen.

Wat u moet weten voordat u het ziekenhuis bezoekt.