Belangrijke informatie voor patiënten en bezoekers (update 15 mei)

Tijdens de corona epidemie zetten we ons in om ons ziekenhuis veilig te houden. Dit doen we voor u en uw naasten en voor onze medewerkers. Dit heeft geleid tot extra maatregelen voorafgaand aan uw afspraak of bezoek. Leest u deze maatregelen goed door, voordat u een van onze locaties bezoekt.

Patiëntenzorg komt weer op gang

Amsterdam UMC gaat de zorg voor niet-coronapatiënten langzaam weer uitbreiden. De poliklinieken van locatie AMC en locatie VUmc ontvangen stapgewijs steeds meer patiënten. Wanneer u voor een afspraak naar Amsterdam UMC komt, loopt u geen extra besmettingsgevaar. Met verschillende maatregelen voorkomen we de verspreiding van het coronavirus.

Veiligheid voorop

De veiligheid staat voorop, voor bezoekers, patiënten en medewerkers. Om patiënten met het coronavirus en patiënten zonder het coronavirus tegelijkertijd veilig te kunnen behandelen, hebben we verschillende maatregelen getroffen:

  • we screenen patiënten vooraf op klachten (te weten: hoesten, verkoudheid, koorts, kortademigheid)
  • we hanteren de 1,5 meter afstandsregel
  • in de poliklinieken geldt eenrichtingsverkeer
  • voor coronapatiënten zijn speciale ruimtes

Waarom wel een mondkapje in de trein, maar niet in het ziekenhuis? Wij snappen dat u zich zorgen maakt, maar hier is goed over nagedacht:

  • Als een medewerker klachten heeft die passen bij covid-19 (verkoudheid, hoge luchtwegklachten en /of koorts), mag hij of zij niet komen werken
  • Medewerkers met klachten worden getest
  • Alle patiënten wordt vooraf [telefonisch] gevraagd naar klachten
  • Alle patiënten worden op klachten gescreend bij binnenkomst.

Met deze maatregelen houden we ons ziekenhuis veilig. Dit doen we voor u en uw naasten en voor onze medewerkers. Leest u deze maatregelen goed door, voordat u een van onze locaties bezoekt.

Stel uw bezoek niet uit

Stel uw bezoek aan de Spoedeisende Hulp of de poliklinieken niet uit als u serieuze gezondheidsklachten heeft. Dit geldt ook voor niet-coronaklachten. Het is wel heel belangrijk dat u het aangeeft als u coronaklachten (hoesten, verkoudheid, koorts, kortademigheid) heeft, dan kunnen wij gepaste maatregelen treffen. Voor patiënten met het coronavirus zijn afgezonderde corona-ruimtes ingericht.

Heeft u een afspraak?

Als u een afspraak heeft, wordt u door ons gebeld of krijgt u een afspraakbrief. Waar mogelijk maken we een telefonische afspraak of een videobelafspraak. Uw behandelaar kijkt of het echt nodig is dat u naar de poli komt. Dit doen wij om besmettingen met het coronavirus te voorkomen.

Kom niet te vroeg naar uw afspraak

Het is belangrijk dat u niet te vroeg komt naar uw afspraak. Hiermee zorgen we ervoor dat er niet teveel mensen tegelijkertijd in het ziekenhuis zijn. Dit doen wij om besmettingen te voorkomen. De screening aan de deur kost niet veel tijd en zorgt er zeker niet voor dat u te laat komt.

Wilt u een begeleider meenemen naar een afspraak?

Alleen als u echt niet alleen naar een afspraak kunt komen, dan kunt u een begeleider meenemen. Dit krijgt u te horen als u gebeld wordt over uw afspraak. Bij minderjarige patiënten mag er altijd één ouder mee. Het is mogelijk dat uw begeleider wordt gevraagd even ergens anders te wachten tijdens uw afspraak.

Heeft u coronaklachten?

Bent u patiënt en heeft u coronaklachten [hoesten, kortademigheid, koorts en verkoudheidsklachten], dan vragen we u dat van tevoren aan ons te melden. Dan kunnen we u wel zien, en tegelijk de juiste maatregelen treffen. Bij binnenkomst krijgt u speciale instructies. Op deze manier kunnen we zo veilig mogelijk werken. Het is ook belangrijk dat u het doorgeeft als een inwonend familielid coronaklachten heeft. 

Bezoek aan patiënten

Bezoek aan patiënten is nog maar zeer beperkt mogelijk. Bent u een bezoeker met coronaklachten [hoesten, kortademigheid of verkoudheid]  dan vragen wij u thuis te blijven. Wij maken een uitzondering als u afscheid komt nemen van een dierbare persoon. Dit gaat in overleg met het afdelingshoofd.

Voor bezoekers zónder coronaklachten:

Bezoek is niet toegestaan bij patiënten met coronavirus of vermoeden van het virus

Bezoek volwassenen: 1 bezoeker per patiënt, max 30 minuten

Dit geldt voor IC-volwassenen en de overige verpleegafdelingen.

Bezoek kinderen (t/m 18 jaar): alleen ouders/verzorgers

Geen broertjes en zusjes. Indien het kind coronavirus heeft, dan één bezoeker.

Begeleiding patiënten: 1 begeleider

Voor de spoedeisende hulp, dagbehandeling, de polikliniek, de huisartsenpost en onderzoeksafdelingen geldt: 1 begeleider mee met de patiënt, maar alleen als dit strikt noodzakelijk is.

U kunt gebruikmaken van de volgende ingangen:

Locatie VUmc, De Boelelaan
- De hoofdingang van het ziekenhuis
- De hoofdingang van de poliklinieken
- Het Imaging Center blijft open voor patiënten en bezoekers

De ingang van de Spoedeisende Hulp is bereikbaar, de zij-ingang van de Spoedeisende Hulp richting het ziekenhuis is gesloten.

Locatie AMC, Meibergdreef
- De hoofdingang van het ziekenhuis
- De hoofdingang van de poliklinieken

De ingang van het APC (Psychiatrisch centrum) is weer open.

Parkeren

Parkeren bij locatie VUmc: lees hier de meest recente informatie over parkeren bij locatie VUmc.

Parkeren bij locatie AMC: parkeergarage P2 is vanaf heden gesloten voor patiënten en bezoekers. U kunt 24 uur per dag parkeren op P1, bij de hoofdingang van het gebouw.

Geen pendelbusje meer vanaf de metro.

De pendelbus die patiënten vervoert tussen station Holendrecht en de AMC-locatie aan de Meibergdreef is gestopt met rijden vanwege infectierisico. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Heeft u algemene vragen over het coronavirus?

Bekijk de website van het  RIVM  of bel met het landelijke informatienummer 0800-1351.