Belangrijke informatie voor patiënten (update 25 maart)

Aangescherpte regels voor het betreden van Amsterdam UMC voor patiënten in verband met het coronavirus, en belangrijke informatie voor mensen met een afspraak in de polikliniek.

Beste patiënt,

De uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot extra maatregelen.

Uw afspraak op de polikliniek

Het kan zijn dat we uw afspraak, onderzoek of behandeling uitstellen of vervangen door een telefonisch consult of een videoconsult (zie handleiding). Zo voorkomen we dat onze patiënten en medewerkers onnodig risico lopen, en zorgen we dat we poliklinische zorg in levensbedreigende/kritische situaties wél kunnen garanderen.

Wordt uw afspraak uitgesteld? Wij zorgen ervoor dat we u op tijd informeren over uw nieuwe afspraak. Dit kan telefonisch of per brief zijn. U hoeft in de tussentijd de polikliniek dus niet zelf te bellen.

Als uw afspraak in het ziekenhuis wel doorgaat, zullen we u vooraf bellen om vragen te stellen over uw gezondheid. Dit zijn vragen die te maken hebben met klachten die voorkomen bij het coronavirus, zoals koorts en hoesten. Zo kunnen wij indien nodig vooraf de juiste voorzorgsmaatregelen treffen voor uw afspraak. Dit is voor uw veiligheid en voor die van onze medewerkers.

Komt u naar Amsterdam UMC?

Bij de ingang staat een medewerker die u vragen stelt over uw gezondheid, of u koorts of luchtwegklachten heeft bijvoorbeeld. Dit doen we om uzelf, onze patiënten en onze medewerkers te beschermen. Lees hier meer informatie voordat u het ziekenhuis bezoekt.

Kom alleen

Moet u bij de Spoedeisende hulp, de polikliniek, de huisartsenpost of een onderzoeksafdeling zijn? Dan vragen we u om zo veel mogelijk alleen te komen. Alleen als dat strikt noodzakelijk is, kunt u hoogstens 1 begeleider meenemen. Ook aan uw begeleider worden vragen gesteld over klachten die voorkomen bij het coronavirus. Als deze klachten heeft, kan uw begeleider gevraagd worden niet mee het ziekenhuis in te gaan.  

Geen pendelbusje meer vanaf de metro

De pendelbus die patiënten vervoert tussen station Holendrecht en de AMC-locatie aan de Meibergdreef is gestopt met rijden vanwege infectierisico. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Belangrijke informatie voor bezoekers.