Betere detectie kanker met MRI bij dicht borstweefsel

Vrouwen met heel dicht borstklierweefsel hebben profijt bij aanvullend MRI-onderzoek na het landelijke borstkankeronderzoek. Dit blijkt uit de DENSE-studie waarbij Amsterdam UMC betrokken is. Van iedere 1000 vrouwen met heel dicht borstweefsel werd bij 17 van hen borstkanker opgespoord met de MRI-scan. Op de röntgenfoto was dit niet te zien. De resultaten na de eerste ronde van deze DENSE-studie, op 28 november gepubliceerd in The New England Journal of Medicine, zijn veelbelovend.

Vrouwen met dicht borstklierweefsel hebben een verhoogde kans op borstkanker en door het dichte klierweefsel zijn tumoren moeilijker te zien op een röntgenfoto. Vanuit het UMC Utrecht leidt Prof. dr. Carla van Gils van het Julius Centrum samen met dr. Wouter Veldhuis en prof. dr. Ruud Pijnappel van de divisie Imaging & Cancer, de onderzoeksgroep die bestaat uit onderzoekers van acht Nederlandse ziekenhuizen. Drs. Katya Duvivier en dr. Pim de Graaf zijn vanuit Amsterdam UMC betrokken bij het onderzoek.

Van Gils: “De eerste resultaten zijn positief. Met een aanvullende MRI-scan bij deze groep vrouwen vinden we tumoren die in de reguliere screening niet ontdekt werden. We vinden ze in een eerder stadium. En het komt daarna ook minder vaak voor dat borstkanker buiten het screeningsonderzoek wordt ontdekt. We hopen dat de staatssecretaris van VWS op basis van deze uitkomsten aan de Gezondheidsraad advies zal vragen en het RIVM zal verzoeken een uitvoeringsonderzoek te doen.”

Binnenkort wordt het aanvullende onderzoek afgerond waarbij de gevonden resultaten in rekenmodellen worden ingevoerd. Daardoor kan beter worden ingeschat wat de maatschappelijke impact is. Leidt de vroege opsporing met MRI op lange termijn ook daadwerkelijk tot minder sterfte aan borstkanker en is er minder intensieve en dus minder belastende behandeling nodig? Uiteindelijk moet dan een zorgvuldige afweging worden gemaakt, want aanvullend MRI-onderzoek geeft ook resultaten die onnodig spanning kunnen veroorzaken. MRI is duurder, belastender, duurt langer dan het röntgenonderzoek en er is een contrastinjectie nodig. Daarbij is MRI zo’n gevoelige techniek dat er ook andere afwijkingen worden gezien. Hoewel dat later geen borstkanker blijkt te zijn, kan het wachten op de uitslag mentaal belastend zijn, soms nog tot lang daarna. Ook kunnen er tumoren worden gevonden die zo langzaam groeien dat ze niet tot gezondheidsproblemen zullen leiden, waardoor misschien onnodige behandeling plaatsvindt.

Als de voordelen opwegen tegen deze nadelen, is dit een belangrijke stap van de “one size fits all” borstscreening naar "screeningonderzoek op maat”.

Voor meer informatie: https://www.rivm.nl/bevolkingsonderzoek-borstkanker/vragen-over-dense-studie Dit onderzoek werd uitgevoerd door: UMC Utrecht, Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, RadboudUMC, Maastricht UMC+, Amsterdam UMC locatie VUmc, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ZGT (Ziekenhuisgroep Twente), Albert Schweitzer Ziekenhuis, RIVM en Screeningsorganisaties. Gefinancierd door: ZonMw, Pink Ribbon/A Sisters’Hope, KWF Kankerbestrijding, Bayer en UMC Utrecht.

Veelgestelde vragen over het onderzoek met MRI bij borstkanker

Bekijk ook het filmpje met uitleg.