Deel klinische zorg afgeschaald

Door de coronavirusuitbraak ziet Amsterdam UMC genoodzaakt maatregelen te nemen. Hier leest u hoe dat effect heeft op het verwijzingsproces.

Door een toenemend aantal coronapatiënten moet Amsterdam UMC een deel van de klinische zorg afschalen. Het gaat om zo’n twintig procent van de geplande zorg, zoals operaties, die veilig kan worden uitgesteld. Dit geldt voor alle ziekenhuizen in de regio Noord Holland en Flevoland. Op dit moment inventariseren alle afdelingen welke zorg wordt uitgesteld. Patiënten worden hiervan op de hoogte gesteld.

Alle afspraken in de poliklinieken gaan vooralsnog door. In sommige gevallen zal dit via een videoconsult of telefonisch verlopen in plaats van een afspraak in het ziekenhuis. Afschalen van de reguliere zorg in de poliklinieken vindt pas plaats indien personele beschikbaarheid beperkt wordt. Op dit moment is deze situatie nog niet aan de orde.

Voor u als verwijzer betekent dit dat u patiënten kunt blijven verwijzen en onderzoeken kunt blijven aanvragen voor reguliere zorg. Elke verwijzing en aanvraag wordt beoordeeld voordat er een afspraak wordt ingepland. De patiënten worden over hun afspraak geïnformeerd door de afdelingen.

Heeft u vragen of wilt u overleggen over een verwijzing dan kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwijst. Onze afdelingen, zowel op locatie VUmc als op locatie AMC zijn telefonisch bereikbaar.