Digitale geheugentest net zo goed als test op papier

Een online geheugentest herkent dementie net zo goed als de ‘traditionele’ testen met pen en papier. “Een mooi vooruitzicht in deze tijden van corona waarin de toegang tot de zorg beperkter is”, zegt neurowetenschapper en klinisch geriater Hanneke Rhodius van Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC. Haar Europese onderzoek naar de online geheugentest is gepubliceerd in Alzheimer’s & Dementia; Diagnosis, Assesment & Disease Monitoring.

De afgelopen corona-maanden konden minder patiënten met cognitieve problemen voor onderzoek naar Alzheimercentrum Amsterdam komen. Dit bezoek aan het ziekenhuis is echter noodzakelijk om vast te stellen of de verminderde cognitie met dementie te maken heeft. Als mensen straks. thuis online een test kunnen doen, dan lijkt dat een goed alternatief voor een test in het ziekenhuis. Maar hebben deze testen dezelfde kwaliteit als de ‘traditionele’ geheugentesten?

Testen vergeleken
Hanneke Rhodius onderzocht een nieuwe online cognitieve test, cCOG, bij bijna vijfhonderd patiënten met geheugenklachten uit Nederland, Denemarken, Finland en Italië. Patiënten deden zowel de ‘traditionele’ geheugentesten als de online test. De laatste werd zowel thuis als in het ziekenhuis gedaan. “Op deze manier keken we hoe de online test cognitie meet, zowel thuis als in het ziekenhuis. Ook vergeleken we deze uitslagen met de uitkomsten van de normale testen op papier.”

Online test even goed
Uit haar onderzoek blijkt dat de online test milde cognitieve klachten en dementie net zo nauwkeurig vaststelt als de traditionele test. De online test kan dus vanuit huis, betrouwbaar het geheugen van patiënten meten. Rhodius: “De online test bestaat uit zeven korte testjes, die lijken op de standaard traditionele geheugentesten. Artsen kunnen de resultaten dus makkelijk begrijpen. Ik verwacht dat artsen in de nabije toekomst dit soort testen gaan gebruiken om dementie te herkennen.” Voorlopig is een dergelijke test nog niet beschikbaar voor het algemene publiek.

Veranderingen sneller zichtbaar
Als deze test binnenkort thuis beschikbaar is, wordt het het gebruik ook laagdrempeliger. De patiënt kan de test regelmatig afnemen en zelf veranderingen in zijn cognitie signaleren. Rhodius: "Mogelijk worden patiënten met dementie eerder gediagnosticeerd en kan zo de behandeling sneller worden gestart.”