Forse uitbreiding parkeerterrein P5, locatie AMC

De metamorfose van het entreegebied van locatie AMC komt steeds dichterbij. Als voorbereiding op de sloop van P1 vinden er werkzaamheden plaats bij verschillende andere parkeergelegenheden op het AMC-terrein. Vandaag wordt gestart met een forse uitbreiding van parkeerterrein P5.

Laten we voorop stellen dat het nieuwe entreegebied van locatie AMC er na alle verbouwingen weer helemaal up to date uit komt te zien: een groene oase met een sfeervol, centraal gelegen paviljoensgebouw als gastvrije hoofdingang. Zo’n transformatie van beton naar groen is niet van de ene dag op de andere gereed en vraagt de nodige flexibiliteit, zowel van bezoekers als van medewerkers. Uiteraard wordt er alles aan gedaan om overlast te voorkomen. Toch zullen langere aanrijtijden en alternatieve routes onvermijdelijk zijn.

Afsluiten P1 

Als alles volgens plan verloopt, is het nieuwe entreegebied in het eerste kwartaal van 2021 klaar. Afhankelijk van het verloop van alle voorbereidingen gaat P1 in de maand december dicht voor verkeer. Voor ambulances en ander spoedeisend verkeer wordt een uitzondering gemaakt, net als voor de spoedeisende hulp en de huisartsenpost (SEH/HAP). Deze blijven te allen tijde bereikbaar.

Uitbreiding P5

Van 12 augustus tot medio oktober wordt P5 ter linkerzijde van de inrit uitgebreid met bijna 300 parkeerplaatsen, ongeveer hetzelfde aantal dat bij de sluiting van P1 komt te vervallen. De uitbreiding van P5 is nodig, omdat bezoekers na de sluiting van P1 verwezen worden naar parkeergarage P2. P5 wordt vervolgens het beoogde parkeerterrein voor medewerkers van Amsterdam UMC. Overigens zullen parkeerders naar alle waarschijnlijkheid niet veel van de werkzaamheden merken, omdat ze plaatsvinden op een braakliggend terrein aan de achterzijde van P5.

Slagbomen bij P5

Bij de in- en uitritten van P5 komen slagbomen, waardoor dit parkeerterrein straks alleen toegankelijk is voor badgehouders. Aan het begin van P5 komt een met slagbomen afgesloten compartiment voor plaatsen die alleen bestemd zijn voor een bepaalde groep medewerkers. Medio oktober moet de uitbreiding van P5 gereed zijn. Tot aan de sluiting van P1 verandert de huidige situatie op P5 niet, dat wil zeggen dat het ook voor mensen zonder badge mogelijk is om op P5 te parkeren.

Uiteindelijk wordt het hele voorterrein gesloopt. Dit heeft niet alleen verregaande consequenties voor automobilisten die nu nog op P1 parkeren, maar ook voor voetgangers en fietsers. Ook zij moeten rekening houden met omleidingen, alternatieve routes en stallingsmogelijkheden. Hierover later meer.

Vragen

De komende anderhalf jaar vinden er veel bouwactiviteiten plaats in en om het voorterrein van locatie AMC, die ongetwijfeld gevolgen zullen hebben voor de bereikbaarheid van het ziekenhuis. Onder meer via de website (www.amc.nl), Tulpintranet, Facebook en Twitter houden we iedereen op de hoogte. Vragen over de werkzaamheden, verbouwingen en alternatieve routes kun je mailen naar hetamcinzijnomgeving@amc.nl.