Hogere sterfte door standaard medicijn bij traumatisch hersenletsel

Patiënten met ernstig trauma krijgen standaard het medicijn tranexaminezuur toegediend. Dit is een middel dat bloedingen stopt. Onderzoekers van Amsterdam UMC tonen aan dat dit middel de kans op overlijden juist verhoogt bij patiënten met ernstig hersenletsel zonder andere bloedingen. Dit staat vandaag in JAMA Neurology.

Het gaat om ongevallen waarbij artsen van de traumahelikopters hulp bieden. Trauma-arts Patrick Schober: “Het was onduidelijk of tranexaminezuur helpt bij geïsoleerd ernstig hersenletsel. Wij concluderen nu dat bij deze mensen met ernstig hersenletsel de sterfte hoger is door dit medicijn. Deze patiënten stierven gemiddeld vaker binnen dertig dagen dan patiënten die dit medicijn niet hadden gekregen.” De onderzoekers komen tot deze conclusie na een analyse van data van patiënten vanaf februari 2012 tot december 2017. Bij mensen met een combinatie van meerdere letsels, dus niet alleen traumatisch hersenletsel, was er geen verschil in sterfte na toediening van tranexaminezuur.

Lees hier de studie op JAMA Neurology

Eerste studie over gebruik tranexaminezuur en uitkomsten
Wereldwijd is niet eerder specifiek onderzoek gedaan naar de relatie tussen het gebruik van tranexaminezuur voordat de patiënt in het ziekenhuis is en de uitkomsten bij geïsoleerd ernstig hersenletsel. Bloedingen na traumatisch hersenletsel zijn sowieso geassocieerd met slechte uitkomsten. Schober: “Maar dat gegeven hebben we meegenomen in ons onderzoek. Na onze analyse adviseren we tranexaminezuur voorzichtig te gebruiken wanneer er buiten ernstig hersenletsel geen aanwijzingen voor andere bloedingen zijn.”

BRAIN PROTECT-studie
In totaal keken de onderzoekers naar data van 1.827 patiënten, van wie zeventig procent mannen waren en de gemiddelde leeftijd 45 jaar. Zij werden vergeleken met mensen die het middel niet kregen. De patiënten zijn tot een jaar na de inclusie opgevolgd. Deze multicenter cohortstudie is een analyse van prospectieve observationele data die voor de BRAIN PROTECT-studie (Brain Injury: Prehospital Registry of Outcome, Treatments and Epidemiology of Cerebral Trauma) in Nederland verzameld zijn.

Tekst: Daniëla Cohen