IGJ publiceert rapport over verbetermaatregelen na steekincident

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) heeft de Tweede Kamer maandag 9 september geattendeerd op het IGJ-briefrapport over het inspectiebezoek van 5 maart 2019 aan de afdeling psychiatrie van Amsterdam UMC, om de verbetermaatregelen te toetsen naar aanleiding van het steekincident..

De onderstaande tekst is de reactie van Amsterdam UMC op dit briefrapport.

"De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) constateerde in een eerder rapport ernstige knelpunten in de begeleiding van de psychiatrische patiënt die in de zomer van 2017 een willekeurige persoon neerstak in de metro. De IGJ concludeert nu in haar rapport dat Amsterdam UMC lering heeft getrokken uit deze bevindingen en verbetermaatregelen heeft doorgevoerd om de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken. Voorop staat dat wij het tragische incident betreuren. De impact van deze gebeurtenis blijft enorm voor alle betrokkenen - in de eerste plaats de familie van het slachtoffer. Wij hebben kritisch gekeken naar ons handelen en verbeteringen doorgevoerd, zowel in de samenwerking met ketenpartners als in ons zorgproces. Zo zijn er concrete werkafspraken gemaakt met andere forensische en psychiatrische instanties en met het Openbaar Ministerie om elkaar intensiever en zo nodig eerder te consulteren. In onze eigen kliniek zijn de procedures rondom het verlenen van verlof aan psychiatrische patiënten aangescherpt. De inspectie constateert daarbij dat we ondanks een restrictiever verlofbeleid, oog zijn blijven houden voor een goede balans tussen de veiligheid voor derden en het patiëntbelang van herstel en eigen regie."

Het IGJ-briefrapport is hier te vinden.