Impact van wetenschappelijk onderzoek

Het is belangrijk dat de kennis die het onderzoek aan de Nederlandse universitair medische centra oplevert, bijdraagt aan nieuwe wetenschappelijke inzichten en aan een gezondere en welvarende maatschappij. Hoe groot is de impact van dit wetenschappelijk onderzoek? En welke rol speelt ‘open access’ hierin?

De NFU heeft het Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies (CWTS) gevraagd de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van de umc’s te analyseren. Deze analyse laat zien dat het onderzoek van de umc’s op tal van manieren impact heeft op de maatschappij als geheel. Via nieuws en media bijvoorbeeld. Of via kennis delen in netwerken. Of via beleidsdocumenten: denk aan de opname van kennis in klinische richtlijnen ten behoeve van de patiëntenzorg.  

Open access

Belangrijk bij wetenschappelijk onderzoek is dat de onderzoeksdata voor iedereen vrij toegankelijk zijn. “Dat doen we door zo veel mogelijk te publiceren in ‘open access-tijdschriften’”, licht Hans Romijn (voorzitter raad van bestuur Amsterdam UMC) in onderstaande video toe. “Op dit moment wordt al 70 procent van de research output van de umc’s in open access-tijdschriften gepubliceerd. We streven ernaar om dat verder te doen groeien.”

Rapport

De volledige CWTS-analyse kun je lezen in het rapport Research Impact of the Dutch University Medical Centres.