Kansen vroege opsporing hiv onnodig gemist

Mensen met aandoeningen die kunnen wijzen op een infectie met hiv, krijgen in minder dan de helft van de gevallen een hiv-test aangeboden. Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben dit vastgesteld bij patiënten in Westerse landen. Ook in Nederland wordt er onvoldoende getest, zeggen de onderzoekers.

In hun studie, deze maand verschenen in EClinical Medicine van The Lancet, hebben de onderzoekers gekeken naar zeven van de circa vijftig ‘indicator aandoeningen’ voor hiv. Iemand met zo’n aandoening heeft een relatief grote kans op ook een hiv-infectie. Het gaat om aandoeningen als tuberculose, baarmoederhalskanker, kanker bij de vagina, kwaadaardige lymfeklierkanker, hepatitis B en C en neuropathie, een aandoening van de zenuwuiteinden.

Grotere kans op hiv

Promovendus Saskia Bogers: “Mensen met deze aandoeningen hebben een grotere kans dat zij een nog niet gediagnosticeerde hiv-infectie hebben dan mensen zonder deze aandoeningen. Zo heeft bijvoorbeeld één op de 40 mensen met tuberculose, en één op de 100 mensen met baarmoederhalskanker, een hiv-infectie. Het is belangrijk voor de patiënt en zijn of haar omgeving om dat met een hiv-test uit te sluiten.”

De opzet van de studie was niet om alle circa vijftig indicator aandoeningen te onderzoeken, maar met een selectie van zeven een indruk te krijgen hoe het gaat met het testen op hiv. Ze keken naar wetenschappelijke studies over deze indicator aandoeningen en hoe vaak deze patiënten een hiv-test kregen aangeboden. Het bleek dat dit vaak niet gebeurde.

Van groot belang

Het tijdig vinden van een hiv-infectie is van groot belang. Ideaal is dat mensen zo snel mogelijk worden gediagnosticeerd, zodat ze kunnen worden behandeld. Dit voorkomt dat deze mensen echt ziek worden en verkleint de kans dat ze hiv overdragen aan anderen. Bogers: “We weten dat in Nederland 61 procent van de mensen met hiv in de vijf jaar voor hun diagnose bij hun huisarts is geweest met een hiv indicator aandoening. Er volgde op dat moment meestal geen hiv-test.”
Onderzoek in ziekenhuizen in de regio Amsterdam laat zien dat slechts een derde van de patiënten in zorg vanwege een indicator aandoening binnen drie maanden op hiv zijn getest. Bij sommige aandoeningen gebeurt dat zelfs nooit. Tegenwoordig is er een goede behandeling voor hiv beschikbaar en hebben mensen met hiv nagenoeg een normale levensverwachting. Als ze worden behandeld, dan kunnen zij het virus niet meer aan anderen overdragen, waardoor er minder hiv-infecties bijkomen.

Nascholing

Naar aanleiding van de bevindingen is het onderzoeksteam begonnen met nascholingen in Amsterdamse ziekenhuizen om de bewustwording onder medisch specialisten voor hiv-testen bij indicator aandoeningen te vergroten.