Kunstmatige intelligentie moet helpen in de strijd tegen het coronavirus

Medisch specialisten en datawetenschappers gaan kunstmatige intelligentie inzetten in de strijd tegen het coronavirus. Ze willen er met machine learning achter komen welke behandeling bij welke patiënt het beste werkt. En ze willen het ziekteverloop voorspellen bij een geïnfecteerde patiënt. Het doel is om beter in te schatten welke behandelingen en welke zorgcapaciteit nodig zijn. Voor dit onderzoek komen de gegevens beschikbaar die ziekenhuizen registreren bij de behandeling van coronapatiënten.

"Alle Nederlandse ziekenhuizen en de Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) worden betrokken", vertelt prof. dr. Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). "Amsterdam UMC coördineert dit initiatief samen met de Vrije Universiteit Amsterdam en het Maastricht UMC+ en er wordt samengewerkt met datawetenschappers uit bedrijfsleven en hoger onderwijs."

Geen extra werk

Het is de uitdrukkelijke bedoeling dat dit onderzoek geen extra werk oplevert voor de medisch specialisten die direct bij de behandeling van coronapatiënten zijn betrokken. "Veel data van de intensive care behandeling worden automatisch verzameld via het elektronisch patiëntendossier", vertelt intensivist Dr. Paul Elbers van Amsterdam UMC. "Veel andere zorgprofessionals en datawetenschappers zetten zich graag in bij het verzamelen en analyseren van de gegevens. Zo kan iedereen zijn steentje bijdragen."

Gepseudonimiseerd

De benodigde gegevens worden ‘gepseudonimiseerd’. Dat wil zeggen dat het risico dat die herleid kunnen worden naar specifieke patiënten minimaal is. In deze uitzonderlijke crisissituatie is geen toestemming van patiënt of naasten nodig om de gegevens te gebruiken. Dat is vanwege het belang voor de volksgezondheid, omdat patiënten vaak te ziek zijn om toestemming te verlenen en om de behandelaars, patiënten en hun dierbaren niet nog meer te belasten.Patiënten en hun naasten kunnen indien gewenst bezwaar maken bij de ziekenhuizen. Dan worden hun gegevens niet gebruikt.

In onderstaand filmpje vertelt Paul Elbers meer over de studie, die mede-gefinancierd is door het Corona Research Fonds Amsterdam UMC.