Medicijn dat stolsel oplost niet altijd nodig bij acuut herseninfarct

Voor patiënten met een stolsel in de hersenen (acuut herseninfarct) is het via een katheter verwijderen van het stolsel even goed als dezelfde behandeling in combinatie met een stolsel-oplossend medicijn, de gangbare behandeling. Dit hebben onderzoekers uit Amsterdam UMC, Erasmus MC en China gisteren gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

Het onderzoek is een vervolg op eerdere studies, waaronder een studie van Amsterdam UMC, Erasmus MC en Maastricht UMC, waaruit bleek dat het snel verwijderen van een bloedprop uit de hersenen via een katheter bijzonder effectief is. De praktijk die bij hartinfarcten al lang gangbaar is, werd ook standaard bij het verwijderen van een bloedprop in de grote hersenslagader.

De arts stuurt dan een dunne holle buis (katheter) via de bloedvaten naar het propje, klapt een stent uit in het propje en trekt het eruit. Voorwaarde is dat de patiënt snel (binnen 6, maximaal 24 uur) de behandeling krijgt. Voor die tijd gaven artsen alleen een medicijn dat de bloedprop als het ware oplost aan patiënten die binnen 4.5 uur na het begin van de beroerte in het ziekenhuis kwamen. Als patiënten voor beide behandelingen in aanmerking komen, krijgen ze nu zowel de behandeling met het medicijn, als de behandeling via de katheter.

Medicijn toedienen
Heeft het toedienen van het medicijn nog zin bij patiënten die al via een katheter worden behandeld, vroegen de Nederlandse en Chinese onderzoekers zich af.  Ze hebben een studie opgezet in 41 Chinese ziekenhuizen die zowel het medicijn als de behandeling met de katheter aanboden aan patiënten met een beroerte. Patiënten die beide behandelingen konden ondergaan, werden in twee groepen verdeeld en vergeleken. De ene groep kreeg beide behandelingen; de andere alleen de behandeling via de katheter. De patiënten die alleen via de katheter werden behandeld, deden het even goed als de patiënten die beide behandelingen kregen.
Volgens een van de onderzoekers prof. dr. Yvo Roos van Amsterdam UMC, kan dit resultaat grote consequenties hebben voor de zorg van patiënten met een acuut herseninfarct. “Het medicijn is mogelijk niet meer nodig voor patiënten die baat hebben van een stent behandeling en in een ziekenhuis binnenkomen die allebei de behandelingen aanbiedt, zoals Amsterdam UMC. Dit kan leiden tot goedkopere en efficiëntere zorg. Daarnaast kunnen mogelijke complicaties van het stolsel oplossende medicijn worden voorkomen, zoals hersenbloedingen.”

Vergelijkbaar onderzoek in Nederland
Het artikel in The New England Journal of Medicine gaat over de uitkomsten uit China. Ook in Nederland doet een groep wetenschappers onder leiding van prof. dr. Diederik Dippel (Erasmus MC) en prof. dr. Charles Majoie (Amsterdam UMC) onderzoek om bestaande behandelingen voor beroertes te verbeteren.  Met subsidie van de Hartstichting worden zo nieuwe behandelingen ontwikkeld. Binnen Amsterdam UMC loopt een studie die vergelijkbaar is met het Chinese onderzoek. Daar worden patiënten uit 19 centra in Nederland, België en Frankrijk onderzocht. Prof. dr. Charles Majoie van het Amsterdam UMC: “Pas als die studie is uitgevoerd dan weten we zeker of het stolsel-oplossend middel overbodig is.  Deze resultaten zijn in ieder geval veelbelovend.”

Lees hier het volledige artikel.

Tekst Marc van den Broek
Beeld: BSIP/Hollandse Hoogte