Onderzoekers praten donateurs bij over MS, dementie en kanker

Kanker proberen vast te stellen met een urinetest, kijken hoe de hersenen van 100-plussers functioneren: er gebeurt veel interessant onderzoek bij Amsterdam UMC met financiële steun van donateurs. Speciaal voor hen was er een middag op locatie VUmc waar onderzoekers vertelden over hun research.

Hersenen van 100-plussers

Kanker, Alzheimer en multiple sclerose stonden centraal tijdens de bijeenkomst, waar drie onderzoekers een update gaven over hun projecten. Zo vertelde Nina Beker over de 100-plus studie van het Alzheimercentrum Amsterdam. Dit researchinstituut onderzoekt het ontstaan van verschillende vormen van dementie, met als doel om er behandelingen voor te ontwikkelen en uiteindelijk de aandoening te genezen.

Ze kijken niet alleen naar patiënten met dementie, maar juist ook naar mensen die géén dementie krijgen. Alzheimercentrum Amsterdam doet dat in het 100-plus onderzoek. Hoe kan het dat de één op een bepaald moment dement wordt, terwijl de ander geestelijk helder blijft tot op zeer hoge leeftijd? Volgens neuropsycholoog Nina Beker een cruciale vraag. Ze doet onderzoek naar het functioneren van de hersenen van 100-plussers: “Door naar gezonde 100-plussers te kijken, proberen wij het geheim van geestelijk gezond oud worden te ontrafelen. Deze kennis willen we in de toekomst gebruiken om mensen te helpen die wel vatbaar zijn voor dementie.”

Het centrum verzamelt erfelijk materiaal van gezonde 100-plussers. Hun DNA wordt in kaart gebracht en met elkaar vergeleken. Deze kennis zou uiteindelijk kunnen leiden tot behandeling van patiënten met dementie.

Speciaal spreekuur voor MS-patiënten

Elke dag krijgt iemand in Nederland te horen dat hij of zij multiple sclerose (MS) heeft. Vaak zijn het jonge mensen, wiens toekomstplannen uiteen spatten. Daarvoor in de plaats komt onzekerheid: kan ik blijven werken, kan ik een gezin beginnen, zit ik over 5 jaar in een rolstoel? Vragen waar veel patiënten na de diagnose mee worstelen.

MS tast het centraal zenuwstelsel aan waardoor steeds meer lichaamsfuncties uitvallen. Het MS Centrum Amsterdam behoort tot de wetenschappelijke top drie van de academische MS centra in de wereld. Hier wordt onderzoek gedaan naar MS met maar één doel: een wereld zonder MS.

Neuroloog Brigit de Jong: “Als we mensen met MS echt willen helpen, dan moeten we beginnen bij de klachten die patiënten hebben, zoals geheugenproblemen, ofwel problemen met de cognitie. Op een speciaal spreekuur voor MS-patiënten met cognitieve problemen combineren we patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Op één dag krijgen de mensen allerlei verschillende onderzoeken. Twee weken later bespreken we de resultaten en krijgen zij een oefenprogramma met als doel de cognitieve problemen beter het hoofd te kunnen bieden. Dat kan een reguliere, reeds bestaande behandeling zijn, zoals bijvoorbeeld aandachtstrainingen, hersengymnastiek en slaapadviezen. Het kan ook een nieuw programma zijn in het kader van wetenschappelijk onderzoek door neurowetenschappers en neurologen uit ons centrum. Uiteindelijk moet dit leiden tot de beste zorg voor cognitieve problemen bij MS.”

Urinetest voor kanker  

Cancer Center Amsterdam biedt hoog complexe zorg aan patiënten met kanker. Het CCA heeft patiëntenzorg, onderzoek en opleiding onder één dak, waardoor patiënten worden behandeld volgens de laatste inzichten. Met ruim 1100 onderzoekers is het CCA het grootste oncologie-onderzoekscentrum van Nederland.

Binnen Cancer Center Amsterdam is arts-onderzoeker Sander Bach, promovendus op de afdeling Heelkunde, bezig met het ontwikkelen van een urinetest voor kanker. Het is erg belangrijk om kanker in een vroeg stadium te kunnen opsporen. Hoe eerder je een diagnose stelt, hoe groter de kansen op genezing voor een patiënt. Het kunnen aantonen van kanker in urine heeft veel voordelen. Zo is urine makkelijk te verzamelen en in grote hoeveelheden beschikbaar. Bach: “Wij hebben nog een lange weg te gaan voor we via urine kunnen screenen op kanker, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend.”

Delen met donateurs

“Wij vinden het belangrijk om de ontwikkelingen en resultaten van dit onderzoek te delen met onze donateurs. Zij stellen tenslotte veel vertrouwen in ons voor dit belangrijke werk”, aldus Bernie Hermes, fondsenwerver locatie VUmc.