Pieter Tanis benoemd tot hoogleraar Chirurgie, in het bijzonder colorectale chirurgie

Dr. Pieter J. Tanis (1975) is benoemd tot hoogleraar Chirurgie, in het bijzonder colorectale chirurgie. In zijn hoogleraarschap zal hij zich vooral richten op behandeling van darmkanker en preventie en behandeling van complicaties na een eerdere operatie.

Pieter Tanis is een begenadigd kunstenaar. Zijn toekomst lag dan ook op het conservatorium, waar hij al op zijn 14e werd toegelaten om piano te studeren. Ook is hij een getalenteerd schilder – er hangt een replica van Rembrandts beroemde ‘anatomische les’ van de hand van Tanis in collegezaal 4 van locatie AMC.


Colectorale chirurgie
Toch bracht het lot hem ergens anders: de jonge chirurg is benoemd tot hoogleraar colorectale chirurgie – ofwel chirurgie van de dikke en dunne darm, de endeldarm en anus.
Amsterdam UMC is internationaal toonaangevend op het gebied van colorectale chirurgie. Het gaat dan om darmkanker, (goedaardige) ontstekingsziektes en zogenaamde complicatiechirurgie.
Tanis over dat laatste: ‘We zijn hierin écht voorlopers. Waar buitenlandse specialisten vaak niet ‘durven’ door te verwijzen nadat een patiënt ernstige complicaties heeft, doen we dat in Nederland gewoon. Daar is de patiënt uiteraard bij gebaat. We krijgen verwijzingen van chirurgen, maar ook van urologen en gynaecologen.’
Pieter Tanis is de enige hoogleraar colorectale chirurgie in Nederland. Hij pleit voor een nauwere afstemming tussen het doen van onderzoek, het verzamelen van data en het schrijven van richtlijnen. ‘Je wil de theorie toetsen aan de praktijk. Je wil de praktijk terugzien in de wetenschap. En je wil richtlijnen steeds aanpassen op de voor jou toepasselijke situatie.’ De nieuwe hoogleraar wil dit de komende jaren op het gebied van darmkanker realiseren.

Dwarsdoorsnede
Tanis is medeoprichter van de Dutch Snapshot Research Group; een groep die zich hardmaakt om in korte tijd veel gegevens over een bepaalde behandeling of aandoening te verzamelen door landelijke samenwerking met vrijwel alle ziekenhuizen. Dit gedetailleerde dwarsdoorsnedeonderzoek geeft belangrijk inzicht in de dagelijkse praktijkvoering, met aanknopingspunten voor verbetering en nieuwe onderzoeksvragen. Goede samenwerking met niet-academische ziekenhuizen is een belangrijk aandachtspunt in Tanis’ hoogleraarschap.

Tekst: Loes Magnin
Foto: Dirk Gillissen