Promovendus op voorkant Cell Medicine Reports

Het vroegtijdig ontdekken van kanker via een druppel bloed, zogenaamde ‘liquid biopsies’, hierop promoveerde Myron Best op 1 oktober. Diezelfde dag had hij een online publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Cell Reports Medicine. Nu is het wetenschappelijke tijdschrift op papier uitgekomen en prijkt zijn onderzoek pontificaal op de voorkant.

Het gebeurt niet vaak dat iemands onderzoek op de voorkant van een wetenschappelijk blad komt, laat staan als je net promoveert. Myron Best en zijn mede-onderzoekers zijn dan ook verheugd met de publicatie.

Test om kanker vroeg op te sporen
Best heeft al 15 publicaties op zijn naam staan en vele prijzen gewonnen. Hij streeft ernaar een test te maken die kanker zo vroeg mogelijk ontdekt. "Want in een vroeg stadium heeft een behandeling de meeste kans van slagen en is de kans op overleving hoger", aldus Best. In 2015 was Best 23 jaar en publiceerde hij al in het vakblad Cancer Cell. Hij kon toen met een bloedtest vijf soorten kanker met een hoge mate van zekerheid aantonen. In 2017 kwam er een vervolg op dit onderzoek en publiceerde hij opnieuw in Cancer Cell. Dit keer over het vroegtijdig ontdekken van klein-cellige longkanker, de meest voorkomende vorm van longkanker. En nu in Cell Reports Medicine het onderzoek waarbij met bloedplaatjes en een computeralgoritme te ontdekken is of iemand een glioblastoom (hersentumor) heeft of een metastase of MS. Ook is met bloedplaatjes het ziekteproces van de glioblastoom te volgen. Eerste auteur van dit artikel is Nik Sol.

Meer weten? Lees de samenvatting van zijn proefschrift.