Ruiken aan urine om naadlekkage te vinden

Door aan urine te ruiken, kan een elektronische neus mogelijk vaststellen of een patiënt na een darmoperatie een naadlekkage heeft. Dit is een van de meest gevaarlijke chirurgische complicaties. Onderzoeker Victor Plat kwam op het idee om een elektronische neus te gebruiken voor het vaststellen van naadlekkage. Hij publiceert hierover in het tijdschrift Colorectal Disease.

“Gemiddeld krijgt iets minder dan 10 procent van de patiënten een naadlekkage nadat een
stuk van de darm is weggehaald en de darm weer aan elkaar is gehecht. Naast gevaarlijk, is een naadlekkage soms lastig vast te stellen, de patiënt moet hiervoor een CT-scan of ingrijpende chirurgie ondergaan. Wij wilden weten of de elektronische neus deze complicatie zonder belastende onderzoeken kan detecteren door aan urine te ruiken. Want hoe eerder je weet of er een lekkage is, hoe beter dit is te verhelpen”, aldus Plat wiens onderzoek in Colectoral Disease is gepubliceerd.

Urinemonsters voorleggen aan de neus
Het is voor het eerst dat de elektronische neus op de afdeling chirurgie komt ruiken. Plat vergeleek urine van 22 patiënten met en 29 patiënten zonder naadlekkage. Bij de mensen met een naadlekkage zijn andere stofjes in de urine aanwezig en die detecteert de elektronische neus. In totaal deden vijf Nederlandse ziekenhuizen mee aan het onderzoek. “Met de elektronische neus was het mogelijk om patiënten met en zonder een naadlekkage van elkaar te onderscheiden”, aldus Plat. Vervolgonderzoek is nodig om te bepalen of de
complicatie ook in een vroegere fase is op te sporen.

Kostenbesparend
Deze geurdiagnostiek is accuraat en heeft een veel hogere voorspellende waarde dan bloedonderzoek. De methode is niet-invasief, de patiënt hoeft alleen maar wat urine af te geven. Wellicht hoeft er in de toekomst minder gebruikt gemaakt te worden van CT-scans, wat veel kosten bespaart.

Tekst: Daniela Cohen

Foto: Shutterstock