Tijdelijk afschalen poliklinische zorg

Door het toenemende aantal coronapatiënten en de belasting die de zorg voor deze patiënten in de kliniek met zich meebrengt wordt de poliklinische zorg in Amsterdam UMC tijdelijk afgeschaald.

De mate waarin dit plaatsvindt kan verschillen tussen specialismen en voor specifieke patiëntengroepen. Dit is mede afhankelijk van personele beschikbaarheid en vergt een beoordeling per polikliniek. Indien afspraken met patiënten verzet moeten worden of omgezet naar een video of telefonisch consult dan informeert de afdeling zelf de patiënt hierover.

Voor u als verwijzer betekent dit dat verwijzingen zonder spoed uitgesteld kunnen worden en op een wachtlijst terecht komen. Ook kan het enige tijd duren voordat de patiënt bericht van ons ontvangt over de afspraak. Voor spoedeisende zorg kunt u nog steeds bij ons terecht. Deze verwijsroute is ongewijzigd.

Heeft u vragen of wilt u overleggen over een verwijzing dan kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwijst. Onze afdelingen, zowel op locatie VUmc als op locatie AMC, zijn telefonisch bereikbaar.