Toename aantal corona patiënten heeft invloed op reguliere zorg

Alle ziekenhuizen in de provincies Noord-Holland en Flevoland vangen steeds meer coronapatiënten op. De afgelopen weken is het aantal coronapatiënten op met name verpleegafdelingen snel gestegen. Om de zorg tijdens deze tweede coronagolf zoveel mogelijk toegankelijk te houden voor alle patiënten, nemen de ziekenhuizen gezamenlijk maatregelen.

Medewerkers van alle ziekenhuizen zetten zich maximaal in om zoveel mogelijk reguliere zorg door te laten gaan. Helaas zijn ziekenhuizen door de grote toestroom van het aantal coronapatiënten en de beschikbaarheid van voldoende zorgpersoneel, genoodzaakt en om een deel van de niet-spoedeisende zorg te verschuiven naar een later tijdstip.

Welke zorg gaat gewoon door en welke zorg wordt uitgesteld?

Spoedeisende hulp, spoedoperaties, oncologische zorg (kankerbehandelingen) en acute verloskundige zorg gaan gewoon door.

Helaas moeten ziekenhuizen sommige afspraken en operaties voor andere patiënten uitstellen. Het gaat om afspraken en operaties die medisch gezien veilig uitgesteld kunnen worden en waarvoor de wachttijd kan oplopen. Dit geldt voor alle ziekenhuizen in de regio Noord-Holland en Flevoland. Wij beseffen hoe vervelend dit is. Al onze medewerkers zetten zich maximaal in om spreekuren en behandelingen zoveel mogelijk te laten doorgaan.

Digitale zorg

Sommige afspraken kunnen eenvoudig telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden. Dit wordt uiteraard alleen gedaan als dat veilig en verantwoord is.

Samenwerking

Alle ziekenhuizen in de regio Noord-Holland en Flevoland hebben onderling goede afspraken gemaakt om de zorg voor zowel coronapatiënten als niet-coronapatiënten zo lang mogelijk te laten doorgaan. Dagelijks wordt bijvoorbeeld informatie uitgewisseld over de beschikbare capaciteit en het aantal coronapatiënten.

Verder zijn er goede en duidelijke afspraken met alle ambulancediensten over het vlot en veilig vervoer van patiënten binnen deze regio. Daarnaast hebben de ziekenhuizen goede samenwerkingsafspraken met de huisartsen in hun eigen regio. Dit alles zodat patiënten veilig en verantwoord terecht kunnen met hun hulpvraag in het ziekenhuis. Dichtbij als dat kan en ver weg als het moet.