Vrijwilligerswerk heeft positief effect op mensen met dementie

Minder angst, apathie, depressie en agitatie. Dat is het positieve effect van vrijwilligerswerk voor mensen met dementie. En niet alleen zij worden er gelukkiger van, ook hun mantelzorgers. Dat blijkt uit onderzoek van de afdeling Psychiatrie dat half juni tijdens een symposium is gepresenteerd.

De afgelopen drie jaar namen onderzoekers van Amsterdam UMC een nieuw programma onder de loep dat mensen met dementie en mantelzorgers individuele begeleiding biedt. Het programma , DemenTalent, werd aangeboden via ontmoetingscentra in de wijk. De deelnemers kregen vrijwilligerswerk aangeboden dat aansluit bij hun talenten. Zij gingen onder andere aan de slag in de buitenlucht, met kinderen, in de dienstverlening en in het onderwijs. Mantelzorgers konden gebruik maken van telefonische coaching. Ook kregen zij een online cursus aangeboden waarin zij leerden hoe je kunt omgaan met de gevolgen van dementie en hoe zij goed voor zichzelf kunnen zorgen als mantelzorger.

Minder angst en depressie

De waardering van deelnemers voor het nieuwe individuele programma was groot. Vooral omdat ze zo een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en nuttig werk kunnen doen. Uit het onderzoek bleek dat degenen die meededen met DemenTalent na 6 maanden minder ernstige neuropsychiatrische symptomen hadden dan deelnemers aan de reguliere dagbesteding in ontmoetingscentra. Er was eveneens een verbetering in positief affect (emoties) waarneembaar.

Mantelzorger gelukkiger

Ook bij de mantelzorgers van deelnemers aan DemenTalent zagen de onderzoekers positieve effecten. Zij ervoeren minder zorglast. Er werden geen verschillen gevonden in gevoel van competentie of kwaliteit van leven bij mantelzorgers. Vergeleken met andere mantelzorgers waren mantelzorgers van DemenTalent-deelnemers en degenen die coaching of de online cursus hadden gekregen, wel gelukkiger.

Een economische evaluatie liet zien dat het nieuwe programma kosteneffectief is. Ook de telefonische coaching lijkt kosteneffectief. Omdat het de verwachting is dat het aantal mensen met dementie in de komende drie decennia gaat verdubbelen, raden de onderzoekers aan om het nieuwe, geïndividualiseerde ondersteuningsprogramma in Nederland verder te verspreiden. Amsterdam UMC gaat dat samen met innovatiebureau DAZ, Dementelcoach en Alzheimer Nederland in gang zetten.

Op 16 juni gaf psychiater Rose-Marie Dröese toelichting op het onderzoek bij Nieuwsuur.

Tekst: Daniëla Cohen
Foto: Kick Smeets/Hollandse Hoogte