Wat de umc’s van Nederland doen voor het leven van morgen 

De universitair medische centra van Nederland doen belangrijk werk voor onze toekomstige gezondheidszorg. Daar heeft niet iedereen weet van. Om die reden lanceren de umc’s www.voorhetlevenvanmorgen.nl. Een platform met bijzondere cases en verhalen over het werk van de Nederlandse umc’s. Over onze professionals van vandaag die werken aan de zorg voor morgen. 

Binnen no- time een database met gegevens van coronapatiënten optuigen. Studenten geneeskunde en verpleegkunde leren hoe ze moeten denken én werken als een team. Erfelijke hartziektes opsporen binnen families. Zorgen dat de gezondheid van de volgende generatie nog beter is dan de huidige. Het zijn een paar voorbeelden van wat de universitair medische centra (umc’s) van Nederland doen voor onze toekomstige gezondheidszorg.

Onderzoek, onderwijs en zorg 
In de umc’s van Nederland werken ruim 70.000 professionals samen aan de zorg en gezondheid van morgen. Medisch specialisten behandelen patiënten met complexe aandoeningen. Verpleegkundigen krijgen bij de umc’s hun (vervolg)opleiding. Studenten worden in samenwerking met de universiteiten opgeleid tot de dokters van morgen. Wetenschappers zorgen met hun onderzoek dat patiënten steeds beter kunnen worden behandeld en ziekten kunnen worden voorkomen, zoals in de strijd tegen het coronavirus. Het beste wat we een patiënt vandaag kunnen bieden, kan morgen nog beter. Dat is wat ons drijft. We zorgen, onderzoeken en leren.

Landelijke aanpak COVID-19 
“Neem covid-19”, zegt Margriet Schneider, voorzitter van het UMC Utrecht en van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de koepel waarin de umc’s zijn verenigd. “Vanaf de eerste alarmerende berichten over dit onbekende virus hebben wij als umc’s onze wetenschappelijke kennis en inzichten gebundeld. Hoe we samenwerken op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs willen we graag delen met de buitenwereld. Er is veel waardering voor de umc’s en voor onze medewerkers, maar het algemene publiek weet vaak niet wat deze ‘grote ziekenhuizen’ doen. Vandaar dat we zo blij zijn met dit online platform. Met verhalen uit de praktijk kunnen we de gezamenlijke, landelijke aanpak van bijvoorbeeld covid-19 nog beter zichtbaar maken voor een groot publiek.”

Belangrijk in eigen regio
Verspreid over Nederland spelen de umc’s een belangrijke rol in hun eigen regio. “We maken samen met de onze collega-ziekenhuizen afspraken over acute zorg, over hoe een patiënt de beste zorg krijgt op de beste plaats, over onderwijs en opleiding van een nieuwe lichting professionals, over het verspreiden van kennis. Ook overleggen we hoe we op een zinvolle en veilige manier gegevens kunnen uitwisselen met andere ziekenhuizen en zorgverleners”, licht Margriet Schneider toe. “Dankzij deze campagne wordt het werk van de gezamenlijke umc’s nog zichtbaarder.”

Lees de verhalen en ontdek wat de umc’s nog meer doen op www.voorhetlevenvanmorgen.nl. De thema’s van de campagne zijn in overeenstemming met de afspraken die de umc’s met de minister van VWS hebben gemaakt. Vanaf 11 september 2020 is de website online.