Wetenschapsagenda 20 oktober tot en met 23 oktober 2020

Overzicht van de promoties en oraties van Amsterdam UMC. Vanwege de situatie rondom het coronavirus verdedigen promovendi hun onderzoek nu digitaal.

Dinsdag 20 oktober
Promotie (VU), Aula, 11.45 uur
Bob Berndsen: Combinatietherapie voor behandeling van kanker

Bob Berndsen onderzoekt optimale combinaties van doelgerichte medicijnen. Hij zag dat een combinatietherapie van Dasatinib, Erlotinib en Axitinib, bedoeld voor nierkankercellen, erg actief bleek in meerdere colorectaal-carcinoommodellen. Hiervoor is een fase 1 klinische studie ontworpen om de veiligheid van deze combinatietherapie te evalueren in patiënten met kanker. Vervolgstudies zijn onderweg.
Link naar proefschrift

Woensdag 21 oktober
Promotie (VU), Aula, 11.45 uur
Natalija Bogunovic: De rol van gladde spiercellen bij aorta-aneurysma’s

Natalija Bogunovic onderzocht de rol van gladde spiercellen bij de ontwikkeling van aorta-aneurysma’s (het verwijden van bloedvaten met risico op scheuren). Doel is om beter te begrijpen hoe aneurysma’s ontstaan, om zo nieuwe medicatie te ontwikkelen.
Link naar proefschrift
 
Woensdag 21 oktober

Promotie (UvA), Agnietenkapel, 16.00 uur
Najim Lahrouchi: Het ontleden van genetische risico’s

De kans op het ontwikkelen van ziekten wordt in wisselende mate bepaald door genetische variatie in het genoom. Het identificeren van genetische risicofactoren is van essentieel belang. Het kan namelijk bijdragen aan de diagnose en preventie van ziekten, en aan het identificeren van patiënten die het meeste baat hebben bij een bepaalde behandeling. Daarnaast verschaft een verder begrip van genetische factoren meer inzicht in onderliggende ziektemechanismen. Lahrouchi gaat in zijn proefschrift in op het identificeren van genetische variatie die een rol speelt bij het ontstaan van ziekten.
Link naar proefschrift
 


Donderdag 22 oktober

Promotie (UvA), Agnietenkapel, 10.00 uur
Nina Steutel: Maag-darmaandoeningen bij kleine kinderen
Functionele maag-darmaandoeningen komen veel voor bij Europese zuigelingen en peuters. Dit is een van de conclusies in het proefschrift van Steutel, waarin zij ingaat op diverse aspecten van dit veelvoorkomend probleem op de kinderleeftijd. Zij onderzocht de prevalentie met gegevens van jonge kinderen uit Nederland, België en Italië. De promovenda beschrijft daarnaast interventies die effectief kunnen zijn in het verminderen van onnodig voorschrijven van medicatie.
Link naar proefschrift

Donderdag 22 oktober

Promotie (VU), Aula, 13.45 uur
Nathalie van Leeuwen-Kerkhoff: Dendritische cellen werken minder goed bij beenmergziekte MDS

Nathalie van Leeuwen-Kerkhoff onderzocht de rol van het afweersysteem bij het ontstaan van de kwaadaardige beenmergziekte myelodysplastisch syndroom (MDS). Deze aandoening komt vooral voor bij ouderen en kan alleen genezen met intensieve chemotherapie en stamceltransplantatie. Hoe de ziekte ontstaat is niet geheel duidelijk. Van Leeuwen bestudeerde een bepaald type cel binnen het afweersysteem, de dendritische cel. De dendritische cellen zijn cruciaal voor het op gang brengen van een immuunreactie. Bij MDS-patiënten is dit proces mogelijk verstoord.
Van Leeuwen vergeleek dendritische cellen uit het beenmerg van gezonde donoren met die uit het beenmerg van MDS-patiënten. Het blijkt dat het beenmerg van MDS-patiënten minder dendritische cellen bevat. Ook het genetische profiel van deze cellen is anders dan bij gezonde mensen. Genen die betrokken zijn bij belangrijke immunologische processen zijn verminderd aanwezig. Het onderzoek bevestigt het idee dat de dendritische cellen bij MDS-patiënten minder goed functioneren, wat kan leiden tot een verstoorde immuunreactie. Deze kennis is van belang voor de ontwikkeling van een nieuwe behandelmethode die probeert de immuunreactie te herstellen en daarmee het ziekteproces te vertragen.
MDS kenmerkt zich door een verstoorde aanmaak van bloedcellen, wat uiteindelijk leidt tot bloedarmoede en een verhoogd risico op infecties en bloedingen. Tevens is er een verhoogde kans op het ontstaan van acute leukemie.
Link naar proefschrift    

Vrijdag 23 oktober

Promotie (VU), Aula, 09.45 uur
Wieke Kremer: Baarmoederhalskanker detecteren met methyleringstest

Uit het onderzoek van Wieke Kremer blijkt dat screening met een nieuwe test (een methyleringstest), al dan niet gecombineerd met een HPV-test, een gevoelige en specifieke manier is om voorloperstadia van baarmoederhalskanker te detecteren.


Vrijdag 23 oktober

Promotie (VU), Aula, 11.45 uur
Anne Dinaux: Chirurgie bij de multimodale behandeling van endeldarmkanker

Dinaux beschrijft de rol van de chirurgische behandeling, dus het wegsnijden van de kanker, in de totale behandeling van endeldarmkanker. Gekeken is of door deze behandeling de lange termijnuitkomsten van patiënten jonger dan vijftig jaar slechter zijn dan die van patiënten boven de vijftig jaar - zoals nu gedacht wordt. Ook is onderzocht of een patiënt minder wondproblemen heeft in de maand na de operatie als de chirurg de patiënt omdraait bij een lastige operatie in het bilgebied.
Link naar proefschrift
Vrijdag 23 oktober

Promotie (UvA), Agnietenkapel, 13.00 uur
Leroy ten Dam: Betere diagnoses van spierziekten heup- en schoudergordel
De limb girdle spierdystrofieën (LGMD) zijn erfelijke spierziekten waarbij meerdere genen zijn betrokken. Als er in een van de genen een foutje optreedt, wordt gezond spierweefsel vervangen door vet- en bindweefsel en neemt de spierkracht af. Voor een goede diagnose en classificatie van de ziekten is genetisch onderzoek nodig, ontdekte promovendus Ten Dam. Een beoordeling op basis van de specifieke patronen van vervetting van spieren, is onvoldoende.
Bij LGMD is het krachtsverlies het meest duidelijk in de spieren van de heup- en schoudergordel, de zogenaamd limb girdle spieren. Met beeldvormende technieken kan naar vervetting van spierweefsel gekeken worden. Ten Dam onderzocht de rol van klinische kenmerken, beeldvorming van de spieren en genetisch onderzoek (uitgebreide fenotypering) in de diagnostiek en classificatie van LGMD. Hij zag dat de specifieke patronen van vervetting van spieren zodanig op elkaar lijken dat je op basis daarvan niet het type LGMD kunt vaststellen.
Link naar proefschrift

Vrijdag 23 oktober

Promotie (VU), Aula, 13.45 uur
Didi Verver: Veranderende concepten van gemeenschapszorg en de regulering ervan

Het werken in zorgnetwerken van hulpverleners en mantelzorgers voor een cliënt is nog geen standaard manier van denken en werken. Dit is een van de conclusies van het onderzoek naar het functioneren van zorgnetwerken voor zelfstandig wonende kwetsbare ouderen ten tijde van de transitie naar langdurige zorg.
De groeiende groep zelfstandig wonende ouderen zorgt voor veranderingen in het zorglandschap waarbij steeds meer zorg in de thuissituatie geboden wordt. Verver ontwikkelde in opdracht van de Inspectie voor Gezondheid en Jeugdzorg een nieuw toezichtkader voor langdurige zorg in de thuissituatie. Het onderzoek bestond uit vier verschillende fases, waarbij elke fase input leverde voor de volgende fase. In de laatste fase is het nieuwe toezichtkader geëvalueerd. Hieruit bleek dat het betrekken van het perspectief van de cliënt in het toezicht van grote toegevoegde waarde is, omdat het hiaten in de samenwerking rondom een cliënt laat zien.
Link naar proefschrift

Vrijdag 23 oktober

Promotie (UvA), Agnietenkapel, 16.00 uur
Jeroen Vendrik: De aortaklep vervangen wordt steeds eenvoudiger
Een TAVI is een ingreep waarbij een arts een aortaklep vervangt door een kunstklep die via een katheter wordt ingebracht, bijvoorbeeld via de lies. TAVI heeft zich in Nederland, en wereldwijd, geleidelijk ontwikkeld van een laatste redmiddel bij zeer zieke en kwetsbare patiënten, tot een gelijkwaardige en mogelijk voorkeursbehandeling. Dit schrijft Vendrik in zijn proefschrift over TAVI en de evolutie van deze ingreep in Nederland. De promovendus doet daarnaast verschillende suggesties voor aanpassingen van de TAVI-strategie, om de TAVI verder te vereenvoudigen en te stroomlijnen.
Link naar proefschrift