Wetenschapsagenda 27 maart tot en met 1 april 2020

Overzicht van de promoties en oraties van Amsterdam UMC. Vanwege de situatie rondom het coronavirus verdedigen promovendi hun onderzoek nu digitaal. Een aantal promoties in deze kalender is inmiddels al achter de rug. Vanaf volgende week zijn we weer up to date

Vrijdag 27 maart 2020
Promotie
S.M. van Dijk: Betere behandeling alvleesklierontsteking

S.M. van Dijk: Betere behandeling alvleesklierontsteking Van Dijk deed onderzoek naar de verbetering van behandeling bij ernstige alvleesklierontsteking (pancreatitis). Er is bijvoorbeeld geen overeenstemming over wanneer een drainage nodig is tijdens of na een operatie bij deze ernstige ziekte. Bij deze aandoening wordt vaak een deel of de hele alvleesklier verwijderd, omdat door de ontstekingen delen afsterven, een necrosectomie. Van Dijk werpt licht op de keuzes, opties en timing voor de diverse behandelopties van pancreatitis.

Vrijdag 27 maart 2020
Promotie
Leonie de Rond: Celblaasjes opsporen voor betere diagnostiek
Cellen geven kleine blaasjes af aan hun omgeving. Sinds enkele jaren kunnen onderzoekers deze blaasjes meten in bijvoorbeeld urine en bloed. Zodra iemand ziek is, veranderen het aantal en de samenstelling van deze blaasjes. Dus door celblaasjes nauwkeurig te meten, is vast te stellen of iemand gezond of ziek is. De meest gebruikte methode om celblaasjes te meten, is flowcytometrie. De Rond zette in haar onderzoek verdere stappen om het meten van celblaasjes met flowcytometrie zodanig te verbeteren, zodat artsen met celblaasjes een medische diagnoses kunnen stellen. Dit promotieonderzoek is onderdeel van het project CANCER-ID, waarin 6 universiteiten en 22 bedrijven samenwerken om celblaasjes van tumoren op te sporen in het bloed.
Link naar proefschrift.

dinsdag 31 maart 2020

Promotie
Josjan Zijlmans: Jongvolwassenen met multiproblematiek hebben verstoorde hersenactiviteit

Zijlmans deed onderzoek onder jongvolwassen mannen met ‘multi-problematiek’: psychiatrische problematiek, een slecht sociaal netwerk en antisociaal gedrag. Hij keek specifiek naar de relatie tussen het functioneren van de hersenen en verschillende vormen van antisociaal gedrag, zoals psychopathie, agressie, en criminaliteit. Bij de deelnemers werden hersenscans gemaakt om de activiteit van het brein in kaart te brengen. Ook analyseerde hij fysiologische maten zoals hartslag. Zijlmans concludeert dat jongvolwassenen met multiproblematiek verstoorde hersenactiviteit vertonen. Ook vond Zijlmans dat mannen met meer psychopathe trekken een slechtere hersenrespons vertoonden na het maken van een fout dan mannen met minder psychopathe trekken. Ook zag hij dat neurobiologische maten zoals hartslag en de hersenrespons op het maken van een fout bijdragen aan de voorspelling of iemand recidiveert of niet. Zo kunnen neurobiologische metingen dan ook een rol spelen bij risicotaxatie, om bijvoorbeeld beter geïnformeerde beslissingen te maken of mensen na het plegen van een delict meer begeleiding nodig hebben.
Link naar proefschrift.        

Woensdag 1 april 2020

Promotie
Jos Dobber: Motiverende gesprekstechnieken onder de loep
Motivational interviewing (MI) is een gesprekstechniek waarbij patiënten kunnen worden geholpen bij gedragsverandering. Deze techniek ontstond in de verslavingszorg, en is later ook toepasbaar gebleken bij een scala aan ziektebeelden, bijvoorbeeld hartpatiënten die moesten stoppen met roken, of psychiatrische patiënten die langdurig medicijnen moesten gebruiken. Onderzoeker Dobber wilde weten wélke ingrediënten van deze gesprekstechniek bijdragen aan de effecten van gedragsverandering. Het was tot nu toe namelijk bekend dát de techniek kon werken, maar niet hoe. Hij zocht naar de actieve ingrediënten die maakten dat MI succesvol was. Die bleken zowel af te hangen van de patiënt als van de zorgverlener. Dobber vond onder andere dat een vertrouwensband tussen zorgverlener en patiënt belangrijk is voor succes. Daarnaast moet de professional de levensdoelen en motivaties van de patiënt koppelen aan de gedragsverandering. Ook leek een vorm van ‘nazorg’, nuttig, bijvoorbeeld gesprekken met een verpleegkundige nadat de MI-therapie was afgerond.
Link naar proefschrift

Woensdag 1 april 2020
Promotie
Nemanja Milićević: Regulatie van het circadiaans ritme
Onderzoeker Milićević keek naar de relatie en regulering van het netvlies met het zogenaamde ‘circadiaanse ritme’ ofwel het dag- en nachtritme van de mens.
Link naar proefschrift

Woensdag 1 april 2020
Promotie
Linda Wesselman:Leefstijltips voor een betere hersengezondheid

Wesselman onderzocht de relatie tussen voeding en cognitie in mensen met geheugenklachten, maar zonder dementie. Ze vond dat aspecten van gezonde voeding, zoals fruit, groente en vis geassocieerd waren met betere cognitieve functies. Vervolgens ontwikkelde Wesselman samen met mensen met geheugenklachten het online programma ‘Hallo Hersenen’, gericht op het verbeteren van de hersengezondheid. In de ontwikkeling werd rekening gehouden met de wensen en de behoeften van de gebruikers. Ook werden de gebruikerservaringen onderzocht. ‘Hallo Hersenen’ is opgebouwd uit: fysieke activiteit, sociale activiteit, levenshouding, voeding en mentale activiteit. Het onderzoek werd uitgevoerd bij het Alzheimercentrum Amsterdam, en was onderdeel van een Europees project. Een concrete tip? Ga tijdens de lunchpauze een stuk wandelen. Of bel een vriend op die je al een tijd niet hebt gesproken. Deelnemers gaven aan dat het programma hen meer bewust maakte van de leefstijlfactoren die belangrijk kunnen zijn voor de hersengezondheid. De bevindingen van Wesselman dragen bij aan de mogelijkheid om leefstijl in te zetten voor een betere hersengezondheid. Haar onderzoek geeft concrete handvatten om met een online programma op grotere schaal mensen te bereiken om hersengezondheid te bevorderen in de context van dementiepreventie. Meer informatie
Naar proefschrift.