Wetenschapsagenda 9 november tot en met 13 november 2020

Overzicht van de promoties en oraties van Amsterdam UMC. Vanwege de situatie rondom het coronavirus verdedigen promovendi hun onderzoek nu digitaal.

Woensdag 11 november
Promotie (UvA), 11.00 uur, Aula

Leonie de Vries: Onderzoek uitbehandelde patiënten ernstige darmonsteking
In dit proefschrift is in kaart gebracht hoe een groep enzymen (Janus kinase) de inflammatoire darmziekte IBD remt. De Vries deed dit op zoek naar een betere behandeling voor patiënten bij wie de bestaande medicijnen niet helpen. Ze deed ook fundamenteel onderzoek in het laboratorium. Het onderzoek gaat over de zogenoemde Janus kinase, enzymen die betrokken zijn bij het ontstaan van de ziekte. De Vries toont aan dat het remmen van deze enzymen de ontstekingsreactie tijdens de darmontsteking beïnvloedt.
Link naar proefschrift

Woensdag 11 november
Promotie (UvA), 16.00 uur, Agnietenkapel
Tessa Jansen: De huisartsenpost als vangnet voor sociaaleconomisch kwetsbare mensen
In Nederland lijkt de huisartsenpost een vangnet voor een onvervulde zorgvraag van vooral sociaaleconomisch kwetsbare mensen die kampen met een opeenstapeling van gezondheidsproblemen en sociale moeilijkheden. Jansen deed op de huisartsenpost onderzoek naar de verschillen in zorggebruik tussen mensen met verschillende sociaaleconomische status en concludeert dat er duidelijke verschillen bestaan. De promovenda wilde weten hoe groot de verschillen zijn en of ze de afgelopen jaren zijn veranderd. Ook onderzocht ze of deze verschillen te verklaren zijn door te kijken naar gezondheidsvaardigheden.
Mensen met een lagere sociaaleconomische status (SES) hebben vaker een ongezonde leefstijl en krijgen vaak eerder in hun leven chronische ziekten. Ook maken zij meer gebruik van zorg dan mensen met een hoge SES. Bij een hoge SES maken mensen over het algemeen meer gebruik van preventieve zorg, terwijl mensen met een lage SES een groter beroep doen op acute zorg. Bestaande gezondheidsverschillen worden daarmee nog groter.
Link naar proefschrift

Donderdag 12 november
Promotie (UvA), 10.00 uur, online
Luigio Pisani: De IC in lage- en middeninkomenslanden
Intensive care units (IC's) met de mogelijkheid om een patiënt te beademen met een buisje in de luchtpijp (invasieve ventilatie) zijn steeds vaker te vinden in lage- en middeninkomenslanden (LMIC's). Pisani heeft gekeken naar de beademingspraktijk en de uitkomst bij patiënten die invasief worden beademd in LMIC's. Ook heeft hij gekeken naar alternatieve technieken voor radiologische beeldvorming om de diagnose te stellen en de prognose van kritisch zieke patiënten te beoordelen.
Link naar proefschrift

Donderdag 12 november
Promotie (UvA), 13.00 uur, Agnietenkapel
Sophia van der Hoeven: Routinematig benevelen op de IC is zinloos

Het routinematig benevelen van patiënten die op de Intensive Care (IC) aan de beademing liggen, is zinloze zorg. Dat stelt van der Hoeven in haar proefschrift over twee strategieën van vernevelen: routinematig en op indicatie. De promovenda constateert dat sommige zorgprofessionals een hardnekkig vertrouwen hebben in het nut van vernevelen, terwijl er geen meerwaarde is. Ze pleit voor een kritische evaluatie van luchtwegzorghandelingen. Op de IC worden ernstig zieke patiënten vaak beademd. Dit kan gepaard gaan met slijmophoping, waardoor (be)ademen moeilijker gaat. Om het slijm op te lossen en de luchtwegen open te zetten, worden de patiënten preventief en routinematig beneveld met bepaalde medicatie. Uit de studie van Van der Hoeven bleek dat zestig procent van de patiënten helemaal geen vernevelmedicatie nodig had. Verder toonde ze aan dat de routinehandeling geen enkel voordeel oplevert ten opzichte van vernevelen op indicatie, maar wel gepaard gaat met bijwerkingen en hogere kosten.
Link naar proefschrift

Donderdag 12 november
Promotie (VU), 13.45 uur, Aula
Myrte Westerneng: Geen psychologische voordelen standaard derde-trimester echo

Steeds vaker krijgen zwangere vrouwen in het derde trimester een standaard echo aangeboden. Westerneng onderzocht wat hiervan de psychologische gevolgen zijn. Zij concludeert dat routinematige derde-trimester echo’s angst bij zwangere vrouwen niet verminderen of de band met hun ongeboren baby versterken. Daarom ondersteunt zij vanuit haar proefschrift geen standaard derde-trimester echo omwille van het psychologisch welzijn van zwangere vrouwen.
Uit recent onderzoek blijkt dat standaard derde-trimester echo’s geboorteuitkomsten niet verbeteren. Uit dit proefschrift blijkt dat zwangere vrouwen een standaard echo in het derde trimester zien als een leuk extraatje. Tegelijkertijd voelen ze zich ongemakkelijk bij het idee dat zij geen echo zouden krijgen in het derde trimester. Ze vinden het fijn dat een echo bevestigt dat ‘alles goed is’, ondanks dat men dat eigenlijk al weet.
Westerneng raadt aan te kijken waar de behoefte van zwangere vrouwen aan een echo in het derde trimester vandaan komt. Door gewenning aan echo’s gedurende de zwangerschap kan het lastig zijn voor vrouwen om op hun lichamelijke signalen en gevoelens te vertrouwen. Westerneng adviseert samen met verloskundigen te kijken hoe zwangere vrouwen hierin te ondersteunen.
Link naar proefschrift

Donderdag 12 november

Promotie (UvA), 16.00 uur, Agnietenkapel
Meta van der Woude: Beter beademen tijdens operatie
Kunstmatige beademing tijdens een operatie is een potentieel schadelijke ingreep. De zogenaamde 'longbeschermende' beademing pakt goed uit voor patiënten op de intensive care, en is misschien ook goed voor patiënten die een kortdurende beademing nodig hebben tijdens een operatie. Van der Woude heeft het effect van beademing met lagere vloedvolumes onderzocht bij patiënten die een minimaal invasieve ingreep ondergaan waarbij een deel van de slokdarm werd verwijderd. De door haar onderzochte beademing had geen invloed op de longontsteking of het longletsel. Het voordeel is dat de bijwerkingen achterwege blijven die zich bij de andere beademingsmethode kunnen voordoen.
Link naar proefschrift

Vrijdag 13 november

Promotie (UvA), 14.00 uur, Aula
Tom Konert: Betere behandeling longkanker in lage- en middeninkomenslanden
In lage- en middeninkomenslanden kunnen patiënten met lokaal vergevorderde niet-kleincellige longkanker betere zorg krijgen dan nu het geval is. Centra die voldoende zijn uitgerust om nucleaire geneeskunde en bestralings-oncologiediensten te leveren, hebben minimale ervaring met het multidisciplinaire gebruik van een beeldvormingstechniek, PET/CT genaamd, voor gelijktijdige chemoradiotherapie. Hierdoor krijgen veel patiënten niet de optimale behandeling. Konert heeft de patiëntselectie verbeterd om zo de overleving van patiënten met deze vorm van longkanker te verbeteren.
Link naar proefschrift