Wetenschapsagenda Amsterdam UMC 8 juni tot en met 9 juni 2021

Overzicht van de promoties en oraties van Amsterdam UMC. Vanwege de situatie rondom het coronavirus verdedigen promovendi hun onderzoek nu digitaal.

Woensdag 9 juni 2021
Promotie, 9.00 u
Lorenzo Bertizzolo: Meer richtlijnen voor causale beweringen in publicaties 

Verspilling is een veel voorkomend probleem in het biomedisch onderzoek. Een van de belangrijkste oorzaken is de lage kwaliteit van het onderzoek. Kwaliteit is een complex begrip en moet aanwezig zijn in elke fase van het onderzoek; van het bedenken van de onderzoeksvraag tot het verspreiden van de resultaten. Bertizzolo concentreert zich op twee aspecten van kwaliteit: de beoordeling van het risico op bias (vertekening)  en de volledigheid/geschiktheid van de rapportage. Hij concludeert dat bij de rapportage van onderzoeksresultaten, redacteuren van wetenschappelijke tijdschriften een centrale rol spelen.
Betere richtsnoeren kunnen de beoordeling van het risico van bias verbeteren, vooral in het geval van onvolledige informatie in wetenschappelijke rapporten. Volgens Bertizzolo zouden de auteurs van wetenschappelijke publicaties meer richtlijnen moeten krijgen over de gepastheid van causale beweringen. Daarbij moet de nadruk liggen op de wijze waarop eventuele veronderstellingen worden gerechtvaardigd of besproken.
Improving risk of bias assessment and quality of reporting in clinical research
 
Woensdag 9 juni 2021

Promotie, 13.00 u, Agnietenkapel
Miesje van der Stoel: Processen rondom de vorming nieuwe bloedvaten
Angiogenese is de vorming van nieuwe bloedvaten uit reeds bestaande bloedvaten. Dit proces wordt gereguleerd door collectieve migratie van endotheelcellen, cellen die de binnenwand van een bloedvat vormen. Tijdens de vorming van nieuwe bloedvaten veranderen de mechanische krachten die op die binnenste cellaag, waardoor allerlei biochemische processen in gang worden gezet. Dit resulteert in veranderingen in genexpressie, de migratie van cellen en celdelingen. Van der Stoel onderzocht bepaalde aspecten van dit proces.
Forces that control endothelial adhesion in angiogenesis    

Donderdag 10 juni 2021
Promotie (VU), 9.45 uur Aula
Nienke Wevers: Microfluidische modellen van de neurovasculaire unit

Nienke Wevers deed onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe in vitro modellen van de neurovasculaire unit. De neurovasculaire unit is het geheel van celtypen en structuren in de hersenen en bestaat uit een breincomponent (‘neuro’) en een bloedvatcomponent (‘vasculair’). In veel hersenaandoeningen werkt de neurovasculaire unit niet goed. Deze in vitro modellen kunnen gebruikt worden voor onderzoek naar hersenaandoeningen en hoe deze te behandelen, zonder gebruik te maken van proefdieren.
De barrièrefunctie van d hersenen is verstoord, waardoor immuuncellen en schadelijke stoffen uit de bloedsomloop de hersenen binnen kunnen dringen. Daarom is veel onderzoek naar de neurovasculaire unit nodig, want meer begrip kan helpen om hersenziekten beter te behandelen.
Microfluidic models of the neurovascular unit