Winklermedaille voor MR CLEAN-artsen

Zes wetenschappers uit Amsterdam UMC, Erasmus MC en Maastricht UMC+, kregen gezamenlijk de prestigieuze gouden Winklermedaille uitgereikt van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Zij krijgen de prijs voor het MR CLEAN-onderzoek naar een “dotter”-behandeling voor patiënten met een herseninfarct.

De winnaars van de prestigieuze gouden Winklermedaille zijn neuroradioloog Charles Majoie en neuroloog Yvo Roos van Amsterdam UMC; interventieradioloog Wim van Zwam en neuroloog Robert van Oostenbrugge van het MUMC+; en neuroloog Aad van der Lugt en neuroloog Diederik Dippel van het Erasmus MC. Zij stonden aan de wieg van de ingreep waarbij een patiënt via een prik in de lies een dunne katheter in een slagader krijgt gebracht. De katheter wordt opgeschoven tot in het afgesloten bloedvat in de hersenen. Vervolgens wordt het bloedstolsel via de katheter verwijderd uit het lichaam.

Minder schade

Patiënten hebben door deze nieuwe methode minder hersenschade en minder neurologische klachten. Maar het allerbelangrijkste aspect is hun functioneren in de maatschappij. Handelingen in het dagelijks leven, zoals lopen en aankleden, gaan beduidend beter en een leven met ernstige beperkingen kan vaker worden voorkomen dan bij de oude methode. Hierbij kregen patiënten alleen medicijnen die het bloedstolsel kunnen oplossen. De nieuwe ingreep is inmiddels de standaardaanpak.

Autoriteit

De Winklermedaille is een gouden gedenkpenning die is ingesteld ter nagedachtenis aan dr. Cornelis Winkler (1855-1941), hoogleraar psychiatrie en neurologie en autoriteit op het gebied van de neurologie en van de hersenanatomie in Nederland. De wetenschapsprijs wordt iedere vijf jaar uitgereikt aan de Nederlander die zich in de vijf jaar voorafgaand aan de uitreiking de meest verdienstelijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van de neurologische wetenschap. Het bijzondere is dat de prijs deze keer aan een zesmanschap werd uitgereikt.

MR CLEAN-studie

Meer over de MR CLEAN-studie, dat staat voor Multicenter Randomized Clinical Trial of Endovascular Treatment for Acute Ischemic Stroke in the Netherlands, is hier te lezen. De studie werd mogelijk gemaakt door de Hartstichting en uitgevoerd in 19 Nederlandse ziekenhuizen. Het Erasmus MC, het Amsterdam UMC en het Maastricht UMC+ coördineerden het onderzoek.