World Restart a Heart Day: ook tijdens corona veilig reanimeren

Het grote belang van een snelle start van reanimatie wordt ieder jaar wereldwijd op 16 oktober benadrukt met de World Restart A Heart Day. Dit internationale initiatief wordt gesteund door de WHO en het Internationale Rode Kruis. Amsterdam UMC, Ambulance Amsterdam en het OLVG organiseren ieder jaar evenementen om mensen te leren reanimeren. Door covid-19 zijn fysieke evenementen helaas niet mogelijk, maar het belang van burgerhulpverlening blijft groot. Want burgers kunnen levens redden.

Vanwege corona vragen burgers zich af: is het nog wel veilig om te reanimeren? Uit onderzoek blijkt dat deze twijfels ervoor zorgen dat mensen een lagere kans hebben om een hartstilstand te overleven. De Nederlandse Reanimatieraad heeft daarom samen met HartslagNu aangepaste instructies opgesteld zodat burgerhulpverleners ook tijdens deze coronapandemie veilig ingezet kunnen worden en slachtoffers toch de hulp kunnen krijgen die nodig is. Kijk hier wat de speciale covid-19 richtlijn inhoudt.

Het verschil maken
Jaarlijks krijgen in Nederland circa 17.000 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. In de regio Amsterdam zijn dat er zo’n 900. De overlevingskans stijgt van ongeveer 20 procent naar meer dan 50 procent als er binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie en een AED wordt aangesloten. Als er niets gedaan wordt, daalt de overlevingskans met bijna 10 procent per minuut. De gemiddelde aanrijtijd voor de ambulance bedraagt rond de zeven minuten. Het zijn dus de aanwezige burgers die het verschil maken in de allereerste minuten!

Sinds 2007 is er een oproepsysteem - HartslagNu - waarmee buurtbewoners van een slachtoffer worden opgeroepen om te komen reanimeren. Deze burgerhulpverleners kunnen reanimeren en hebben zich aangemeld bij het oproepsysteem. In het oproepsysteem staan ook de AED’s geregistreerd die door burgerhulpverleners gebruikt kunnen worden. Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuut eerder aanwezig bij het slachtoffer dan de hulpdiensten, waardoor er in 75 procent van de gevallen eerder kan worden begonnen met reanimatie. Daarbij is in meer dan 50 procent van de reanimaties een AED aangesloten vóór aankomst van de ambulance. Mede als gevolg hiervan is het percentage succesvolle reanimaties opgelopen van 9 procent in de jaren negentig, naar 23 procent in 2016 (bron: Hartstichting).

Onvoldoende dekking
Toch is de dekking van geregistreerde burgerhulpverleners in de regio Amsterdam nog onvoldoende. Om iedereen in de regio Amsterdam die een hartstilstand krijgt de beste overlevingskans te geven, zijn meer burgerhulpverleners en AED’s nodig! Ook voor het aantal geregistreerde 24/7 beschikbare AED’s geldt voor Amsterdam een onvoldoende dekking. De Hartstichting heeft een kaart ontwikkeld waarop de dekking van de AED’s voor elke buurt zichtbaar is.

Burgerhulpverleners zijn en blijven hard nodig. Professionals kunnen niet zonder de inzet van burgers. Het is volgens Amsterdam UMC, Ambulance Amsterdam en het OLVG dan ook heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen een reanimatiecursus volgen en dat mensen die kunnen reanimeren zich aanmelden bij HartslagNu. Op deze manier kunnen levens gered worden!

Tekst: Nicole de Haan
Beeld: logo World Restart a Heart Day