Drie miljoen euro voor onderzoek van Cancer Centre Amsterdam

KWF Kankerbestrijding heeft deze week 39 oncologische onderzoeksprojecten een bedrag van 20 miljoen euro toegekend. Daarvan is 3,28 miljoen euro voor zes onderzoekers van het Cancer Center Amsterdam. Daarin werken onderzoekers van VUmc en AMC samen. De gehonoreerde projecten beslaan diverse fasen van onderzoek, van fundamenteel onderzoek tot meer klinisch georiënteerde projecten.

Dr. Daniëlle Heideman van de afdeling Pathologie (VUmc) ontvangt een bedrag van ruim 600 duizend euro voor haar onderzoek met de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek naar unieke biomarkers die een voorspeller zijn van een verhoogd risico op baarmoederhalskanker. De biomarkers zijn toepasbaar op zowel uitstrijkjes als door de vrouw zelf-afgenomen materiaal. Zo kan de landelijke screening naar deze ziekte toegankelijker gemaakt worden en de preventie mogelijk verbeteren.

In het onderzoek van moleculair bioloog dr. Arnold Spek (AMC), waarvoor hij ruim 500 duizend euro ontvangt, wordt de effectiviteit van in capsules verpakte chemotherapeutica onderzocht bij de behandeling van patiënten met alvleesklierkanker. Gekeken wordt of verpakte chemotherapeutica anders dan de onverpakte chemotherapeutica alleen de kankercellen en niet ook gezonde cellen doden.

Dr. Michiel Pegtel van de afdeling Pathologie (VUmc) ontvangt ruim 180 duizend euro voor zijn onderzoek naar de behandeling van borstkankertumoren. In dit zogenaamde 'hoog-risico' project zal hij onderzoeken of behandelresistentie samengaat met veranderde blaasjesproductie, ook wel 'tumor exosomen', in agressieve borstkankercellen. Als deze samenhang wordt bewezen, dan zou dit kunnen leiden tot een doorbraak naar gerichtere, en daarmee effectievere behandeling van borstkanker.

In deze KWF ronde ontvangen twee CCA onderzoekers de zogenaamde 'Young Investigator Grant' voor het verder ontwikkelen van hun eigen excellente onderzoekslijn. Dr. Adriaan Bins (AMC) ontvangt ruim 700 duizend euro voor zijn studie naar de toepassing van immunotherapie gericht op afwijkende eiwitten in tumoren. Dr. Annemarie Braamse (AMC) krijgt 640 duizend euro voor haar onderzoek naar de mogelijkheden om de psychologische behandeling van kankerpatiënten te personaliseren, waarmee in de toekomst meer zorg op maat geleverd kan worden.

Het onderzoek van dr. Renske Steenbergen van de afdeling Pathologie (VUmc) wordt voor bijna 600 duizend euro gefinancierd vanuit de opbrengsten van de Alpe d'HuZes die in juni 2017 werd georganiseerd. In haar onderzoek kijkt Renske naar de groeiwijze van HPV-infectie gerelateerde tumoren en de moleculaire mechanismen die daaraan ten grondslag liggen.

Klik op deze link voor het persbericht van KWF.