Energiebesparing in het AMC

Volgens Greenpeace koopt driekwart van de ziekenhuizen, universiteiten en musea in Nederland nog kolenstroom. Het AMC zou uitsluitend vervuilende stroom afnemen.

In het rapport is echter geen rekening gehouden met de hoeveelheid van de stroom die wordt afgenomen. Donald Huigen van het Energiebedrijf AMC zegt dat dat laag is vergeleken andere ziekenhuizen. “Tachtig procent van de elektriciteit in het AMC wekken we op met onze eigen warmtekrachtcentrale, die op gas draait. De resterende twintig procent wordt ingekocht via de Stichting Inkoop Elektriciteit Amsterdam."

Daar hangt geen groencertificaat aan. Huigen: “Je kunt je geld maar één keer uitgeven. Wij denken dat het milieu meer gediend is bij forse energiebesparende maatregelen dan bij de extra kosten die we zouden maken voor groengecertificeerde stroom. Over de oorsprong van zulke stroom heb je geen zekerheid, het effect van besparingsmaatregelen kun je objectief vaststellen.”

Groendak op het psychiatrie-gebouw
Groendak op het psychiatrie-gebouw

Warmtekrachtcentrale

Het AMC heeft de afgelopen jaren flink in energiebesparing geïnvesteerd. Met een nieuwe warmtekrachtcentrale bijvoorbeeld, die veel minder vervuilende stoffen uitstoot. Huigen: “De restwarmte die bij de elektriciteitsproductie ontstaat, wordt gebruikt om het AMC te verwarmen. Daardoor heeft het ziekenhuis bijna geen verwarmingsketels meer nodig”. Ook de ‘s zomers vaak broodnodige koeling van de AMC-gebouwen is verduurzaamd. Koelwater uit de Ouderkerkerplas beperkt tegenwoordig de noodzaak van energievretende koelmachines.

80.000 ledlampen

Op dit moment zijn we bezig met de vervanging van 80.000 TL-buizen door ledlampen. Ongeveer de helft van het buizenbestand is al vernieuwd.

Op de planning staan de aanleg van een groen dak met zonnepanelen op het psychiatrisch centrum en de grote investering in het gebruik van ‘Pharmafilter’, een milieuvriendelijke waterzuiveringsinstallatie.