Leren van improviseren

Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) werken over de hele wereld onder wisselende omstandigheden. Ze komen tal van medische en praktische uitdagingen tegen die om specifieke deskundigheid vragen. Er is veel vraag naar AIGT, maar de opleiding dreigt verloren te gaan. Met de campagne Into the World worden deze artsen in de spotlight gezet. Zo ook Ellen Reuling, chirurg in opleiding bij het AMC.

Dit artikel is eerder verschenen op de Facebookpagina van Into the World.

Ellen Reuling (1982) is chirurg in opleiding en arts internationale gezondheidszorg. Na haar opleidingsperiode in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, was zij van 2011 tot 2012 werkzaam in het afgelegen missie ziekenhuis Mseleni Hospital in Zuid Afrika, op de grens met Mozambique. In Mseleni bestonden haar belangrijkste bezigheden uit verloskunde en basale chirurgie. Daarnaast had ze een wekelijkse kliniek op het platteland en hield ze zich bezig met behandeling van HIV en TBC patiënten.

Haar jaren in Zuid Afrika hebben Ellen veel vaardigheden gebracht waar ze nog elke dag van profiteert. Ze leerde improviseren, haar eigen grenzen aangeven en complicaties onder ogen komen. "Heb je eenmaal de verantwoordelijkheid tot in je botten gevoeld, dan blijft die mentaliteit. Je kan veel voor patiënt en familie betekenen," vertelt ze over die periode zelf.

Chirurgie

Als generalist sprak het vak chirurgie haar altijd al aan. In 2012 solliciteerde ze en werd ze aangenomen als Arts in Opleiding tot Specialist (AIOS) in de chirurgie aan het AMC in Amsterdam. Kijkend naar de algemene competenties als chirurg, heeft werken in een laag-/middeninkomen land haar een goede basis voor de Nederlandse opleidingscompetenties gebracht, zoals medisch, professioneel en maatschappelijk handelen, organisatie, communicatie en samenwerking.

Ellen blijft zich ook nu nog sterk maken voor internationale gezondheidszorg en 'global surgery'. Ze is bestuurslid binnen de Netherlands Society for International Surgery (NSIS) en draagt bij aan het onderwijs van aanstormend artsen internationale gezondheidszorg met het begeleiden van de jaarlijkse darmnaden cursus. In 2014 organiseerde ze met een groep chirurgen en collega AIGT een groot internationaal congres, waar de noodzaak van chirurgie in laag- en middeninkomen landen werd besproken en bekritiseerd. De 'Amsterdam Declaration on Essential Surgical Care' vond hier zijn grondslag. Ellen Reuling is inmiddels vijfdejaars AIOS chirurgie.

Over Into the World

Beperkte toegang tot gezondheidszorg, conflicten, migratie, grensoverschrijdende infectieziekten: er is een toenemende vraag naar de arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT). De opleiding van deze artsen dreigt echter verloren te gaan, doordat structurele overheidsfinanciering uitblijft. Ellen Reuling is een van de artsen die geïnterviewd werd voor de campagne ‘Into the World’, die het belang van de opleiding AIGT onderstreept en wil zorgen voor een sterkere financiële positie. Meer informatie? Bezoek www.artsinternationalegezondheidszorg.nl of www.facebook.com/artsIGT/