Open brief over geboortecentrum

Naast een van de parkeerplaatsen van het AMC staat van 17 tot en met 20 december een Yurt, een nomadentent. Het markeert een ludiek protest van de Amsterdamse verloskundigenvereniging EVAA tegen het AMC en het VU medisch centrum. Twistappel is het geboortecentrum, dat alle partijen weliswaar willen, maar niet in hetzelfde tempo. EVAA schreef er een open brief over aan de bestuursvoorzitters van de Amsterdamse umc's. Beide voorzitters reageerden hierop, eveneens in een open brief.

Open brief aan de voorzitter van EVAA

Geachte voorzitter van EVAA, geachte mevrouw Klinkert,

Dank voor uw uitnodiging voor de opening van uw evenement op het AMC-terrein. Wij gaan graag op die uitnodiging in. Maas Jan Heineman van de Raad van Bestuur AMC en  Joris van der Post, hoofd afdeling Verloskunde zullen bij de opening aanwezig zijn.

Het AMC en VUmc koesteren de geest van de oude Amsterdamse gasthuizen. Bij ons was, en is, iedereen welkom, ongeacht rang of stand. Vanuit die houding zouden we het een naar idee vinden om u in dit jaargetijde buiten te laten bivakkeren, zeker nu wij begrijpen dat u ook zwangere vrouwen en hun partners hebt uitgenodigd voor uw manifestatie.

Wij bieden u dan ook van harte enkele - centraal gelegen - ruimten aan in het AMC, waarin u kunt samenkomen en u uw programma gestalte kunt geven. Wij zullen zorgdragen voor eten en drinken gedurende deze dagen. Wij zorgen voor een aanspreekpunt voor u; hij/zij ontvangt u graag een uur voor de geplande aanvang om u in de ruimten te installeren en praktische zaken door te nemen.

Over de reden van uw evenement het volgende. Wij zijn al een aantal jaren met elkaar in overleg over het inrichten van een eerstelijns geboortecentrum binnen onze muren, waar we een aantal innovatieve zorgpaden zullen introduceren en onderzoeken. Wij omarmen het plan voor deze vorm van integrale geboortezorg en zouden graag willen dat onze samenwerking tot stand komt. Op die manier kunnen we samen de kwaliteit van de geboortezorg verbeteren.

AMC en VUmc  hebben echter meerdere verantwoordelijkheden. Als academische centra nemen we drie vormen van geboortezorg voor onze rekening. Te beginnen met  hoog-complexe zorg. Dat betreft de behandeling van (zeer) ernstig zieke zwangere vrouwen en veel te vroeg geboren premature kinderen. Daarnaast de tweedelijns zorg voor zwangere vrouwen die naar AMC of VUmc zijn doorverwezen. Tot slot geven we het concept van integrale geboortezorg graag gestalte, waarbij een soepele overgang plaatsvindt van eerste lijn (verloskundigen en huisartsen) naar tweede lijn (ziekenhuis).

Voor de hoog-complexe zorg zijn we als Amsterdamse academische ziekenhuizen verantwoordelijk voor heel Noord-West Nederland met zo’n 4 miljoen inwoners. Voor dat type zorg zijn wij de enige toevlucht, waarop de zwangeren in Amsterdam en de regio moeten kunnen rekenen. Dat noodzaakt ons om bij onze bouwplannen al die belangen nauwkeurig af te wegen.

Het ontwikkelen van het gezamenlijk traject van EVAA en de beide Amsterdamse academische centra heeft veel meer tijd gekost dan oorspronkelijk gewenst/beoogd. Intussen was bij ons de voor patiënten noodzakelijke renovatie van twee van onze beddentorens in voorbereiding. Door het verstrijken van de tijd is deze renovatie parallel gaan lopen met de ontwikkeling van ons gezamenlijke vrouw-kind centrum, waarvan de NICU deel uitmaakt. Daarbij is gebleken dat die twee bouwtrajecten voor ons om organisatorische, bouwkundige en financiële redenen niet parallel konden plaatsvinden met de realisatie van het geboortecentrum. Omdat de tweedelijns en derdelijns geboortezorg onze kerntaak zijn, hebben wij noodgedwongen prioriteit moeten geven aan de daarmee samenhangende bouwtrajecten.

Wij realiseren ons dat het centrum daardoor niet zo snel gerealiseerd kan worden als wij oorspronkelijk voor ogen hadden. Op dit moment kunnen we u wel een groeimodel aanbieden. Dit geeft ons de mogelijkheid nu al te starten met de innovatieve zorgpaden binnen de ruimtelijke mogelijkheden die wij nu hebben en samen gecontroleerd toe te werken naar een geboortecentrum in volle omvang. Dit kan operationeel zijn tegelijk met de definitieve inhuizing van de tweede en derdelijns geboortezorg in het vrouw-kind-centrum, in 2022.

Graag willen wij daarover het gesprek voortzetten.

Ook wat ons aanbod betreft om uw manifestatie binnen gestalte te geven, hopen wij dat u daarop wilt ingaan. Als u het evenement buiten wilt houden, moeten we een andere plek zoeken, omdat de door u gekozen locatie tegenover het helikopter-landingsplaats uit veiligheidsoverwegingen niet geschikt is.

Met vriendelijke groet, namens AMC en VUmc,

Hans Romijn en Wouter Bos

Lees de open brief van EVAA aan het AMC:

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: