Vergoeding gehoortoestellen bij lawaaischade

Een oordeel en advies geven over opgetreden gehoorverlies met altijd de vraag of de mensen in hun eigen werk nog verantwoord door kunnen werken.

"Regelmatig krijg ik verwijzingen van de politiebedrijfsartsen om 'onbevooroordeeld, onafhankelijk en wetenschappelijk verantwoord' een oordeel en advies te geven over opgetreden gehoorverlies met altijd de vraag of de mensen in hun eigen werk nog verantwoord door kunnen werken. Dus U kunt zeker een beroep op ons doen”.

Dit was het antwoord van Bas Sorgdrager, beroepsziektespecialist van de Polikliniek Mens en Arbeid van het NCvB AMC op vragen van de Politievakbond. Vaker voorkomende discussiepunten zijn: twijfel over de juistheid van de BI-vaststelling, aanmerking van de gehoorschade als ‘geen beroepsmatig gehoorverlies’ en geen vergoeding van gehoormiddelen omdat er discussie is over nut en noodzaak. Zijn vervolg: “wanneer er vragen zijn over de audiologische techniek schakelt de PMA prof Dreschler in van het AMC; we stellen indien gewenst verklaringen op over nut en noodzaak van gehoormiddelen en maken soms kritische opmerkingen over de kwaliteit van communicatieapparatuur”.

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer