Wachttijd Hemofiliebehandelcentrum (Hematologie)

Informatie over de wachttijd voor het Hemofiliebehandelcentrum.

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

De wachttijd voor de polikliniek van het Hemofiliebehandelcentrum is miniem; over het algemeen kunt u binnen zeven werkdagen geholpen worden.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: