23 apr 2018 | Verhaal

'Ik ga niet naar een verzorgingshuis'

Ouderen uit Amsterdam Zuidoost die normaal gesproken op de Spoedeisende Hulp belanden met acute problemen, kunnen vanaf juni terecht in de WijkKliniek. Deze zorginstelling is opgericht door het AMC, Cordaan en Het Zilveren Kruis. De WijkKliniek biedt naast acute zorg ook de hulp die nodig is om ouderen beter naar huis te laten terugkeren.

“Ik zal me tot de laatste tand verzetten tegen het verzorgingshuis hoor!”, zegt meneer Sonépouse van 86. Hij zit op zijn ziekenhuisbed in het AMC. Een vrolijke meneer, maar gisteren moest hij plotseling naar de Spoedeisende Hulp: "Ik ging alleen maar naar de dokter en voor ik het wist lag ik hier. Maar het gaat weer hoor, ik hoop vanmiddag naar huis te kunnen."

Meneer Sonépouse woont alleen. Hij redt zich nog goed, doet zelf boodschappen en de was. Wel heeft hij vier uur per week thuiszorg. "Ik heb één uurtje extra ingekocht, zodat we ook nog even gezellig kunnen kletsen. Dat vind ik nog belangrijker dan dat de ramen zijn gelapt."

Zorg in de buurt

De WijkKliniek wordt opgezet voor mensen als meneer Sonépouse.  Dat zegt prof. dr. Bianca Buurman, hoogleraar Geriatrie bij het AMC en initiatiefnemer van de kliniek. "We zien al jaren dat de druk op spoedeisende hulpen (SEH’s) toeneemt – de kranten staan er vol van. En tegelijkertijd weten we dat er zich de komende jaren steeds meer ouderen met acute klachten zullen melden. Denk aan een longontsteking of ontregelde diabetes."

Juist ouderen hebben aandacht nodig voor meer dan alleen die klachten. Regelmatig blijkt dat het hen niet meer lukt hun oude leven op te pakken na een ziekenhuisopname en dat zij zich opnieuw bij de SEH moeten melden.  "In de WijkKliniek willen we zo veel mogelijk zorg in de buurt van de patiënt bieden. Zo kunnen de eigen huisarts en de eigen wijkverpleegkundige blijven langskomen, maar is er specialistische zorg voor de acute problemen. Meldt een oudere patiënt zich bij de huisarts, dan kan dus in de toekomst besloten worden niet naar de SEH door te verwijzen. In plaats daarvan kan de patiënt in de WijkKliniek zowel behandeld worden als verder revalideren. Het voorkomt heropnames en maakt dat de oudere beter, gezonder en langer thuis kan blijven wonen."

Wekelijkse wijntje

Ook meneer Sonépouse merkt dat ouderdom soms met gebreken komt. Hij is vaker vergeetachtig, en voelt zich minder stabiel dan vroeger. “Kijk, als je ouder wordt moet je wel rustiger aandoen. Ik moet tot drie tellen voordat ik opsta, anders val ik om. Nu kan ik gelukkig nogal goed tot drie tellen, dus dat loopt wel los”, grapt hij.

"Het is juist de bedoeling dat mensen naar huis kunnen. Maar dat kan alleen als we hen goed begeleiden en helpen om weer de oude te worden", aldus Buurman.

Meneer Sonépouse kan weer terug naar zijn eigen huis en zijn eigen leven. Hij vertrouwt erop dat hij ongeveer zo fit zal zijn als vóór zijn ziekenhuisopname. Zo kan hij weer zijn wekelijkse wijntje drinken met zijn zoon. En genieten van zijn eerste achterkleinkind: “Als je eigen dochter oma wordt, dan weet je dat je oud bent!”

Tekst: Loes Magnin

Foto: Elmer Bets