01 jun 2018 | Verhaal

Kinderchirurgie: één team op twee locaties

Binnenkort gaan het AMC en VUmc samen. Dat is voor iedereen best spannend. Want we moeten bijvoorbeeld plannen maken voor het samenvoegen van teams op één van onze locaties. Voor sommige afdelingen is dit niet nieuw meer. Neem bijvoorbeeld Kinderchirurgie, waar 9 kinderchirurgen al jaren als één team op twee locaties werken.

Twee of tien behandelingen per jaar?

Voor het werk is het niet belangrijk waar de chirurgen hun dienstverband hebben. Afdelingshoofd Ernst van Heurn: "Wij volgen de patiënt, niet andersom. Een doktersassistente trieert, zij bekijkt voor elke patiënt welke locatie het best is voor de behandeling." Aangeboren afwijkingen worden bijvoorbeeld voor een groot deel aan de Meibergdreef behandeld. Afzonderlijk zouden AMC en VUmc niet voldoende patiëntjes behandelen om aan de landelijke volumenormen te voldoen. Gezamenlijk is dit wel het geval. Van Heurn: "Je kunt het niet verkopen om een operatie die maar tien keer per jaar voorkomt te verdelen over vijf specialisten. Beter is om het zó in te richten dat elke chirurg tien gevallen van een specieke aandoening per jaar behandelt."

Keuzes maken

Meer gelijksoortige behandelingen per chirurg betekent keuzes maken. "Daar hebben we een aantal keer over gesproken", aldus van Heurn. "Mensen wilden in eerste instantie eigenlijk alles blijven doen. Het was soms moeilijk om afscheid te nemen van subspecialismen en op een andere locatie te gaan werken, maar de staf is daar vanaf het begin heel professioneel mee omgegaan." Kinderchirurg Roel Bakx sluit daarbij aan: "Het verdelen van aandoeningen onder collega’s vind ik vooral erg prettig.

Zo ben je beter op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, waardoor je uiteindelijk betere zorg levert. Aan de andere kant vind ik het ook wel jammer. Het leuke aan kinderchirurgie is juist dat het een breed vak is. Maar in de huidige tijd is het bijna ondoenlijk om zo breed georiënteerd te zijn."

Op en neer reizen is een nadeel

Heeft het werken als één team op twee locaties dan alleen maar voordelen? Bakx: "Ik had eerlijk gezegd wel de hoop dat we op één locatie gecentraliseerd zouden worden. Dat zou de last van het op en neer reizen verminderen en de kwaliteit van zorg nóg verder verhogen." Daartegenover staat dat de kinderchirurgen hun patiëntjes bij binnenkomst fexibel kunnen plaatsen, al naar gelang waar ruimte is. En ook mooi meegenomen: "Op twee locaties en in twee culturen werken is prettig, omdat je met verschillende mensen en situaties geconfronteerd wordt. Dat houdt het werk afwisselend", aldus Bakx.