05 sep 2019 | Verhaal

Medical educators versterken docentenkorps

Om het onderwijs aan geneeskundestudenten verder te verbeteren, komt er een nieuw soort docent bij op de AMC-locatie: de medical educator. Die richt zich vooral op het ontwikkelen en geven van onderwijs en de begeleiding van studenten. “Medical educators passen in ons plan om het onderwijs kleinschaliger te maken.” Dat betekent: vaker persoonlijke feedback voor studenten en meer oefenen met de tentamenstof.

Het is een veelgehoorde wens van geneeskundestudenten: maak het onderwijs minder grootschalig. Ook kwam dit advies bij recente externe visitaties naar voren. “Daarom willen we ervoor zorgen dat studenten meer contactmomenten krijgen met hun docenten, en als dat contact er is, dat het van hoge kwaliteit is. Denk aan een betere feedback aan studenten en aan meer feedback tijdens bijvoorbeeld hun coschappen”, vertelt Tobias Boerboom, hoofd van het Centrum voor Evidence-Based Education (CEBE).

“Daarnaast zet de opleiding stevig in op blended learning: de aansluiting tussen uitdagende zelfstudie en verdiepend contactonderwijs.” Bovendien mag de werkdruk van de huidige docenten best omlaag. Zij moeten hun aandacht namelijk verdelen tussen zorg, onderzoek en hun functie als staflid. Medical educators gaan hen op het gebied van lesgeven en onderwijsontwikkeling ontlasten. Wat overigens niet wil zeggen dat deze nieuwe docenten alles gaan overnemen. Boerboom: “Hoorcolleges, die erg over de inhoud van het vak gaan, geven ze niet. Het gaat vooral om lessen waarin begeleiding van de student een grote rol speelt. En om toetsontwikkeling en online leren.”

Allerlei pluimage

Vanaf eind augustus tot en met november zullen de medical educators instromen. “We willen er vijftien inzetten – op dit moment zijn we druk aan het werven. Zij worden gekoppeld aan een coördinator en krijgen een intensief inwerktraject.”

De docenten-nieuwe-stijl hebben allemaal een biomedische achtergrond, maar zijn verder van allerlei pluimage: artsen aan het begin van hun opleiding, mensen die voornamelijk onderwijs hebben gegeven. Ze worden ondergebracht in een Teaching & Learning Center – dat nog in oprichting is – waar ze tussen principal educators (een soort senior-docenten) en onderwijskundigen terecht komen.

Kwaliteitsgelden

Het extra geld dat nodig is voor het opleiden en aanstellen van medical educators komt uit de zogenaamde kwaliteitsgelden. Die zijn vrijgekomen toen de studiebeurzen werden afgeschaft en er een leenstelsel voor studenten werd ingevoerd. De minister van Onderwijs bepaalde destijds dat het geld moest terugvloeien naar de universiteiten op voorwaarde dat die de kwaliteit van het onderwijs ermee zouden verbeteren.

Faculteiten binnen de Universiteit van Amsterdam werden door de UvA gevraagd om hiervoor plannen in te dienen. “Die plannen moesten aan een aantal thema’s raken. Wij kozen voor het thema ‘intensivering van het onderwijs’. Hiervoor krijgt de AMC-geneeskundefaculteit ongeveer 1 miljoen euro per jaar, gedurende 4 jaar.”

Betere studieresultaten

Wat de studenten hiervan gaan merken? Boerboom: “Het goede van het grootschalig onderwijs wordt behouden, met meer mogelijkheden voor kleinschalige lessen die aangepast worden aan de studenten. Er is veel meer ruimte om te oefenen met de tentamenstof, waardoor de studieresultaten zullen verbeteren.”

Bovendien zullen studenten wat vaker dezelfde gezichten zien tussen degenen van wie ze les krijgen. De gehele geneeskundeopleiding bij de AMC-locatie telt ruim 600 docenten. Studenten zien nu elke dag een ander voor de klas. “Dat gaat dus veranderen.”

Tekst: Irene van Elzakker
Foto: Marc van den Brink