23 jan 2018 | Verhaal

Mijn dossier, wat kan ik daar mee?

Het is nationale E-health-week. Het digitale patiëntenportaal, ofwel ‘Mijn Dossier’, is één van de e-healthtoepassingen die de afgelopen jaren een grote vlucht namen. Door in te loggen in je eigen dossier heb je veel meer inzicht in je gegevens.

Eén van de ontwikkelingen op het gebied van e-health was de afgelopen jaren het opzetten van een patiëntenportaal. Met dit ‘Mijn Dossier’ kun je als patient zelf inloggen in je dossier, verwijsbrieven van je behandelaars inzien, uitslagen meelezen en je vragen online stellen aan je arts. Mijn Dossier heeft een beveiligd deel, waar medische gegevens in staan. Hoewel de uitslagen nu soms nog met wat vertraging in het portaal komen, kunnen patiënten vanaf de zomer direct hun uitslagen inzien nadat zij bekend zijn. Ook wordt er gekeken naar de optie om te videobellen met je arts. Kortom, een e-health toepassing die nog volop in ontwikkeling is, maar die al veel voordelen biedt aan patiënten die bedreven zijn met mobiel of computer.

Op Mijn Dossier werd er het afgelopen jaar 610.000  keer ingelogd ( VUMC en het AMC samen). Als patient kun je een inlogcode vragen bij de balie van jouw arts – daarna log je in en kun je op je mobiel of computer ‘bij’ je eigen gegevens.

Inmiddels hebben tachtigduizend patiënten toegang tot Mijn Dossier via hun computer of mobiele telefoon. Van hen gebruikt ongeveer 10% de app.

Weten hoe ‘Mijn Dossier’ werkt?:
https://www.youtube.com/watch?v=SNUmVTgLKCg

Inloggen in mijn dossier:
h
ttps://mijnamcvumcdossier.nl/mychart-prd/