29 aug 2019 | Verhaal

Talloze genen met klein effect beïnvloeden homoseksueel gedrag

Genetici hebben voor het eerst vijf genen gevonden die samenhangen met homoseksueel gedrag. Minder dan één procent van de individuele verschillen is hierop terug te voeren. Dat blijkt uit een grote internationale studie waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke toptijdschrift Science.

De onderzoekers, afkomstig van Amsterdam UMC, de VU en onderzoeksinstituten uit onder meer Boston, Brisbane en Cambridge, benadrukken dat er veel andere genen betrokken zijn bij homoseksueel gedrag, die bij elkaar tussen de 8 en 25 procent van de individuele verschillen verklaren. De genetici onderzochten het DNA van meer dan 470 duizend Britten, Amerikanen en Zweden die eerder genetisch materiaal hadden afgestaan en vragen hadden beantwoord over hun seksueel gedrag.

De onderzoekers wilden weten of mensen die ooit seks hebben gehad met iemand van hetzelfde geslacht een andere genetische opmaak hebben dan personen die alleen seks hebben met mensen van het andere geslacht. “Er bestaat niet zoiets als een homogen”, zegt onderzoeker hoogleraar Genetics in Psychiatry Karin Verweij van Amsterdam UMC. “Er zijn waarschijnlijk duizenden genen betrokken bij homoseksueel gedrag, die allemaal kleine effecten en meerdere functies hebben. De genen spelen mogelijk ook een rol bij andere persoonlijkheidskenmerken zoals het openstaan voor nieuwe ervaringen.”

Omgevingsfactoren

Behalve genen verklaren omgevingsinvloeden (zoals de omstandigheden waaronder je opgroeit) individuele verschillen in homoseksueel gedrag. De resultaten laten zien dat het onmogelijk is om op grond van het DNA te voorspellen wat iemands seksuele voorkeur is.

Het team heeft gewerkt met gegevens uit een openbare databanken. “Een van de redenen dat we dit onderzoek hebben uitgevoerd is dat de onderzochte data publiekelijk beschikbaar zijn. We willen dit maatschappelijk gevoelige onderwerp op een verantwoordelijke en nauwkeurige manier onderzoeken en presenteren”, zegt Verweij. “Wij als onderzoekers zijn geïnteresseerd in het verklaren van verschillen tussen mensen. Seksueel gedrag is een boeiend onderwerp voor genetici, omdat partnerkeuze invloed heeft op de genen die worden doorgegeven aan de volgende generatie.”

Website

Om zorgvuldig over de resultaten te communiceren naar het publiek hebben de onderzoekers een website gemaakt waarop de resultaten worden gepresenteerd: www.geneticsexbehavior.info

Tekst: Marc van den Broek
Foto: Shutterstock