26/05 Webinar Risicoleiderschap 'Risico's lopen voor het goede doel'


Risico’s, iedereen krijgt er tijdens het werk in het ziekenhuis mee te maken. Zeker nu corona een grote rol speelt waarmee onzekerheid toeneemt, zijn er risico’s maar zeker ook kansen! Welke invloed heeft dat op doelstellingen van jezelf en de afdeling en hoe maak je daar de juiste afweging in?

Algemeen:

Webinar Risicoleiderschap 

We wonen dicht op elkaar en reizen in een ongekend tempo de wereld over. Een pandemie werd wel voorspeld, maar niemand wist hoe, wanneer en in welke vorm.

Sinds maart 2020 zorgt Covid-19 voor onzekere tijden vol risico’s. Het kabinet neemt allerhande maatregelen om verspreiding van het virus voorkomen en daarbij moeten keuzes gemaakt worden.

Maar hoe maak je keuzes die goed zijn voor jouw patiënten, jouw collega’s of de organisatie als geheel?

“Meer veiligheid betekent helaas maar al te vaak minder vrijheid”, aldus Martin van Staveren. “Daarbij, vele onzekerheden hebben ook een positieve kant: ze bieden namelijk ongekende kansen, mogelijkheden en business opportunity’s. En dit vraagt om risicoleiderschap. De risicoleider gaat bewust met risico’s en kansen om: hij of zij maakt heldere en uit te leggen keuzes over het al dan niet nemen van het risico, of het treffen van maatregelen.”

Maar hoe werkt risicoleiderschap? Is het aangeboren of te ontwikkelen? Als het is te ontwikkelen, hoe dan? Werkt het alleen voor leidinggevenden in grote organisaties? Of ook voor gewone stervelingen in kleinere organisaties, zoals professionals in het midden- en kleinbedrijf en zzp’ers? Ofwel: Hoe kan iedereen dagelijks risicoleiderschap tonen?

Risicoleiderschap is nadrukkelijk bedoeld voor alle niet-risicomanagers én risicomanagers, voor alle formele én informele leiders, voor alle managers, vakinhoudelijke professionals en adviseurs: dus eigenlijk voor iederéén in organisaties, publiek, semipubliek, groot of klein bedrijf. Daarom is het motto:

Iedereen risicoleider!

Volg de webinar Risicoleiderschap om te achterhalen hoe risicoleiderschap werkt in de praktijk.

Praktische informatie:

Datum en tijd:

Woensdag 26 mei van 19.30 - 21.00 uur.

Doelgroep

De webinar is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is.

Accreditatie:
Aan de webinar is één accreditatiepunt van de V&VN toegekend voor (gespecialiseerd) verpleegkundigen en medisch specialisten.

Kosten: Het betreft een gratis webinar. Registreer hier:

Programma Webinar Risicoleiderschap 'Risico's lopen voor het goede doel'.pdf

283 Kb

Tijdens de webinar worden 15 boeken Risicoleiderschap verloot    Tijdens de webinar worden 15 boeken Risicoleiderschap verloot


Samenvatting

Talloze boeken gaan over leiderschap, tientallen boeken over risicomanagement. Maar een boek over risicoleiderschap, de spannende combinatie van deze twee, verscheen nooit eerder.

Opmerkelijk, want risico’s gaan niet alleen de risicomanager aan, maar iedereen in elke organisatie. En het omgaan met risico’s kan vele malen krachtiger dan we nu doen. Risico-expert Martin van Staveren laat in Risicoleiderschap zien dat onzekerheden aan de basis van risico’s én kansen liggen. Hij beschrijft op zijn eigen, toegankelijke wijze hoe je deze onzekerheden doelgericht oppakt door risico’s reëel in te schatten, maar vooral ook door de kansen te zien … en te grijpen.

'Risicoleiderschap' is er voor iedereen die effectief wil omgaan met risico’s, kansen en hun onderliggende onzekerheden. Niet alleen om leed en schade te beperken, maar juist door de ongekende mogelijkheden vanuit onzekerheid te zien én te benutten.

‘Wat men moet leren, leert men door te doen.’ - Aristoteles, Grieks filosoof (384 v.Chr.-322 v.Chr.)


Dr. ir. Martin Th. van Staveren MBA studeerde technische aardwetenschappen en bedrijfskunde. Hij promoveerde op het implementeren van risicomanagement in organisaties. Met zijn bureau VSRM helpt hij organisaties risicogestuurd te werken.
Van Staveren is ook kerndocent in de masteropleidingen Risicomanagement en Public Management, Universiteit Twente.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: