28/01 Symposium De Nieuwe Amsterdamse School

Op vrijdag 28 januari 2022 organiseren de vakgroepen Psychiatrie van Amsterdam UMC, locaties AMC en VUmc, samen met GGZ inGeest voor de eerste maal het symposium De Nieuwe Amsterdamse School. Deze gezamenlijke voortzetting van De Amsterdamse School en het Valeriussymposium vindt plaats in Hotel Casa Amsterdam.

Thema: Persoonlijkheid en temperament in de levensloop
Persoonlijkheid en temperament verwijzen naar verwante maar onderscheiden kenmerken van de menselijke natuur. Hoewel de basis daarvan wordt gelegd in de vroege levensfasen, gaat de ontwikkeling van de persoonlijkheid gedurende de hele levensloop door. Persoonlijkheidsstoornissen komen in alle levensfasen voor en vormen een belangrijk aandachtsgebied in de GGZ. Het symposium De Nieuwe Amsterdamse School heeft voor 2022 een programma gemaakt met als titel Persoonlijkheid en temperament in de levensloop. Na een algemene inleiding op het thema worden typerende karakteristieken van verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling in de jeugd, de volwassenheid en op oudere leeftijd besproken. In een dynamisch programma worden keynote lezingen afgewisseld met pecha kucha’s door jonge onderzoekers. Tijdens dit symposium staan de ontwikkeling, dynamiek, impact en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen gedurende de levensloop centraal.

Folder en registratie
Eind september wordt het programma en de registratielink op deze pagina geplaatst en kunt u zich online registreren.

Voor dit symposium zal accreditatie worden aangevraagd.

Noteert u de datum alvast in uw agenda? Het symposium begint om 09.30 uur en eindigt om 17.15 uur. Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat nas@amsterdamumc.nl

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: