Microscopische workshop schildkliercytologie

Er is op 31 mei 2018 van 9.30 tot 15.30 (en een facultatief gedeelte dat tot 17.30 uur doorgaat) een microscopische workshop schildkliercytologie voor cytologisch analisten en AIOS pathologie.

Omvang

Er is plek voor maximaal 40 personen.

Doelgroepen

Cytologisch analisten en AIOS pathologie

Kosten

€ 75,00 p.p.

Inschrijving

Inschrijving op volgorde van binnenkomst, maar er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de verschillende laboratoria en doelgroepen. Een aantal mensen heeft informeel al te kennen gegeven deel te willen nemen. Daar zal tot op zekere hoogte rekening mee worden gehouden. Zij dienen zich nog wel formeel in te schrijven via het online inschrijvingsformulier. De niet geplaatsten komen op een reservelijst (indien daarvoor voldoende belangstelling is kan in het najaar deze workshop een tweede keer worden georganiseerd). U krijgt bericht of u (voorlopig) geplaatst bent en u ontvangt dan de betalingsgegevens. Indien u geplaatst bent wordt u verzocht het cursusgeld binnen twee weken over te maken. Na betaling is de plaatsing definitief. Bij achterwege blijven van betaling vervalt de voorlopige plaatsing en wordt de bovenste persoon van de reservelijst geplaatst.

De workshop is inclusief

  • Koffie/thee en lunch;
  • PDF met de verschillende typische cytologische beelden als referentie;
  • Bewijs van deelname

Locatie

Refereerzaal M2-126, op de afdeling Pathologie van het AMC. Zaal open om 9.30 uur.

Programma

9.30-10.00 Aanmelding; ontvangst met koffie en thee.
10.00-10.45 Dr. Els Nieveen- van Dijkum (Endocrien chirurg). Schildklier afwijkingen en de kliniek.
10.45-11.30 Duo-presentatie Dr. Susanne van Eeden (Patholoog) en Marry de Grauw (Cytologisch analist). Histologie en cytologie van de schildklier.
11.30-13.00 Microscopische workshop (standaard afwijkingen, histologisch bevestigd)
13.00-13.30 Lunch
13.30-13.50 Rob Hoogvorst (Cytologisch analist): Casuïstiek. Enkele discrepanties tussen cytologie en histologie.
13.50-15.10 Microscopische workshop (standaard afwijkingen en discrepanties).
15.10-15.30 Casusbesprekingen
15.30 Einde
15.30-17.00 Voor de liefhebbers is er een facultatieve nabespreking bij de meerkopsmicroscoop (maximaal 18 personen).

Schrijf u nu in via het Online aanmeldformulier.