Spotlight Kindernefrologie

Nefrologische en urologische vraagstukken komen geregeld voor in de praktijk van de algemeen kinderarts. Dit leidde tot de vraag om een hands-on nascholing te geven waar een aantal vaak voorkomende onderwerpen voor het voetlicht wordt gebracht – het “Spotlight Kindernefrologie".

Deze nascholing is opgezet als een cyclus van 4 jaar en zal zich richten op zowel kindernefrologische als kinderurologische onderwerpen die relevant zijn voor de algemeen kinderarts. Naast vaak voorkomende stoornissen in de mineraalhuishouding zullen onder meer ook hypertensie, hydronefrose, urineweginfecties en proteïnurie aan bod komen.

De thema’s van “Spotlight Kindernefrologie 2018” zullen zijn hypertensie en antenatale hydronefrose.

Voor een optimaal leermoment staan laagdrempeligheid en interactie centraal in de cursus. De onderwerpen zullen in plenaire sessies worden ingeleid en in carrousels van workshops worden verdiept. Gezien de opzet van de nascholing is het aantal deelnemers beperkt tot 40. Deelname zal worden bepaald op volgorde van binnenkomst.

Namens de cursus organisatie,

Arend Bökenkamp, VUmc                 Michiel Oosterveld, AMC

PROGRAMMA

  9.00 -   9.30       Registratie en ontvangst met koffie/thee

  9.30 ‐ 10.15       Plenaire lezing: prenatale diagnostiek nieren en urinewegen en postnataal beleid  Dr. Tonny Bouts

10.30 ‐ 11.20       Workshop

11.30 ‐ 12.20       Workshop

12.30 ‐ 13.15       Lunch

13.15 ‐ 13.45       Plenaire lezing: Hypertensie  Dr. Michiel Oosterveld

14.00 ‐ 14.50       Workshop

15.00 ‐ 15.50       Workshop

16.00 - 16.15       Afsluiting en borrel

Workshops:
A          Antenatale hydronefrose  –  Dr. Tonny Bouts
B          Vesicoureterale reflux  –  Drs. Eric van der Horst
C          Hypertensie - behandeling  –  Dr. Arend Bökenkamp
D         Hypertensie - diagnostiek  –  Dr. Michiel Oosterveld

LOCATIE:
Emma kinderziekenhuis AMC
Afd. Kindergeneeskunde
G8-143 (theater)
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam

KOSTEN:
De kosten voor inschrijving bedragen € 125,-.
Tot drie weken voor de nascholing kunt u kosteloos annuleren

ACCREDITATIE:
Accreditatie voor 5 uur wordt aangevraagd bij de NVK

DOELGROEP:
Algemene kinderartsen. De nascholing is niet bedoeld voor kinderartsen met aandachtsgebied kindernefrologie. Het aantal deelnemers is beperkt tot 40.

INFORMATIE:
M.Oosterveld@amc.nl
(inhoudelijk)

Secretariaat Kindernefrologie (organisatie)

AANMELDEN:  
De inschrijving voor deze cursus is gesloten. Bij vragen gelieve telefonisch contact op te nemen met 020 5668844.