Swallow Gateway 2018

Maximizing the potential of High-Resolution Impedance Manometry for the assessment of pharyngoesophageal motility disorders

Motiliteitsstoornissen van de slokdarm omvatten een breed spectrum van aandoeningen, wisselend in presentatie en ernst. Met een gecombineerde druk- en impedantiemeting kan de functionaliteit van de slokdarm bepaald worden. De analyse van deze metingen is echter tijdrovend en de resultaten zijn soms moeilijk te interpreteren.

Recent heeft Associate Professor Taher Omari (Adelaide, Australië) met zijn collega’s een programma ontwikkeld dat analyses van deze metingen eenvoudiger maakt en de resultaten op een overzichtelijke manier weergeeft: The Swallow Gateway. Dit programma vergemakkelijkt de interpretatie van deze metingen en vergroot op deze manier hun klinische toepasbaarheid. Met een Visiting Professor Grant heeft de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie een werkbezoek van dr. Omari aan Nederland mogelijk gemaakt. In het kader van dit werkbezoek wordt op 19 maart 2018 een symposium georganiseerd in het AMC. Gedurende dit symposium zullen zowel dr. Omari als sprekers vanuit het AMC en VUmc de luisteraar voorzien van de laatste inzichten en veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van de analyse, interpretatie en klinische toepasbaarheid van motiliteitsonderzoek van de farynx en slokdarm bij volwassenen en kinderen.

Dr. Omari is verbonden aan de School of Medicine, Flinders University en Department of Gastroenterology, Women's and Children’s te Adelaide, Australië. Als Senior Research Fellow van de Australian National Health and Medical Research Council leidt hij een multidisciplinair team dat voornamelijk onderzoek doet naar de pathofysiologie, diagnostiek en behandeling van slokdarmmotiliteitsstoornissen, zoals gastro-oesofageale reflux en achalasie. Dr. Omari is één van de eerste onderzoekers die gebruik maakten van manometrische en impedantietechnieken om de motiliteit van het gastro-intestinale stelsel te karakteriseren. Er bestaat reeds een langdurige samenwerking tussen de onderzoeksgroep van Dr. Omari in Adelaide en het Emmakinderziekenhuis, AMC in Amsterdam: vanaf 1998 verbleven meerdere arts-onderzoekers voor langere tijd in Adelaide om zich onder leiding van dr. Omari de beginselen van de complexe analyse van (gecombineerde) pH-impedantie en manometrie metingen eigen te maken.

  • Aanmelden via: symposiumSG2018@amc.nl
  • Tijd: de inloop/registratie is vanaf 10.30 uur - het programma is van 11.00 tot 15.30 uur.
  • Doelgroep: (Pediatric) gastroenterologists, fellows and researchers.
  • Voertaal: Engels.
  • Spreker/trainer(s): Dr. Taher Omari (Flinders University, Adelaide) Dr. Michiel van Wijk (VUmc, Amsterdam) Dr. Maartje Singendonk (Emma Children's Hospital, Amsterdam) Prof. dr. André Smout (AMC, Amsterdam).
  • Kosten: deelname is gratis voor deelnemers.