Symposium Incidenten in de Patientenzorg – Leggen we de vinger op de blinde vlek? – verplaatst naar 2021

MEDEDELING

Door de maatregelen van de overheid ter voorkoming van verdere verspreiding van het COVID-19 Coronavirus, zullen grotere bijeenkomsten in september waarschijnlijk nog niet zijn toegestaan. Om deze reden hebben wij moeten besluiten om het symposium “Incidenten in de Patientenzorg –
Leggen we de vinger op de blinde vlek? 2020 met een jaar uit te stellen.

De nieuwe datum is donderdag 23 september 2021.
Bij vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat: patientenzorg@amc.nl

Met vriendelijke groet, namens de organisatiecommissie
Centrale Incidenten Commissie (CIC) en Meldingen Incidenten Patiëntenzorg (MIP)  i.s.m. Stafconvent en Zorgsupport.

AMC Congresorganisatie 
E:  patientenzorg@amc.nl
W: http://symposium.inc.pat.2020.amc-registration.nl/  

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: